Pazarlama ve Reklamcılık

Bölüme bağlı olan programları buradan görebilir, programların dersleri ve içeriklerini inceleyebilirsiniz.


İçinde yaşadığımız yüzyılda dünyanın küresel bir köye dönüşmesi, bu küresel köyde ürün ve hizmet pazarına her gün yeni bir çeşidin katılması rekabetin hızla artmasına yol açmaktadır. Bu hızlı gelişim değişimi de beraberinde getirmekte, kurum ve kuruluşlara üretmiş oldukları hizmet ve ürünleri daha etkin tanıtma zorunluluğunu gerekli kılmaktadır. Küresel pazarda yaşanan rekabet ortamında halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştiren kurumlar varlıklarını sürdürebilmekte ve hedef kitlelerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle halkla ilişkiler faaliyetlerinin akademik bir yaklaşım çerçevesinde yapılandırılıp koordine edilmesi ve bu alanda eğitim almış donanımlı elemanlarla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak