İçinde yaşadığımız yüzyılda dünyanın küresel bir köye dönüşmesi, bu küresel köyde ürün ve hizmet pazarına her gün yeni bir çeşidin katılması rekabetin hızla artmasına yol açmaktadır. Bu hızlı gelişim değişimi de beraberinde getirmekte, kurum ve kuruluşlara üretmiş oldukları hizmet ve ürünleri daha etkin tanıtma zorunluluğunu gerekli kılmaktadır. Küresel pazarda yaşanan rekabet ortamında en iyi halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiren organizasyonlar, varlıklarını sürdürebilmekte ve hedef kitleleri ile bütünleşebilmektedir. Bu nedenle verilecek hizmetlerin bilgi-bilim çerçevesinde yapılandırılıp koordine edilmesi ve bu alanda eğitim almış donanımlı elemanlarla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Küresel köye dönüşen gezegende bilgi ve hizmet, bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmişlik nedeniyle ışık hızı ile yayılmaktadır. Bu köyde ürün ve hizmet üreten organizasyonlar da, hedef kitleleri ile iletişimlerini aynı hızla gerçekleştirmek ve yönetmek zorundadırlar. Bu nedenle de bu faaliyetleri gerçekleştirecek etkin ve yeterli elemanları bünyelerinde bulundurmak zorunda olduklarının bilincindedirler. Ayrıca, bilginin ve yeniliklerin hızla tüm dünyada yayılmasını sağlayan medya sektörü de aynı yeterlilikteki ve bilinçteki elemanları istihdam ederek,  gücüne güç katma prensibiyle hareket etmektedir.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak medya sektöründe, halkla ilişkiler ve tanıtım şirketlerinde, ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında nitelikli ve yetkin meslek elemanı ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yüksekokulumuz bu ihtiyaca cevap verebilecek, alanında çok yönlü profesyoneller yetiştirmek üzere “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı” nı açmıştır.

 Özel sektöre ya da kamu kurumlarına yetkin ve etkin elemanlar kazandırmak, gerek “Mersin Meslek Yüksekokulu”nun gerekse “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı”nın birincil hedefidir. “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı” sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, ilkeli ve toplumsal katma değer sağlayacak bireyler yetiştirmek amacındadır.

Bu kapsamda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı”nın içeriği sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Ders programı ile öğrencilere halkla ilişkilerin kuramsal boyutu, iletişim tarihi ve iletişimin yasal boyutu, kitle iletişiminin ayrıntıları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, pazarlama iletişiminde uygulanması gereken stratejiler, tüketicilerin davranışlarının analizi ve yönlendirilmesi, elektronik ortamın bu faaliyetlerde en etkin şekilde kullanılması, görsel ve işitsel yöntemlerin etkili bir şekilde oluşturulup yönetilmesi, medyanın etkin olarak yönetilmesi, markaların oluşturulup yönetilmesi, çeşitli projelerin belirlenip gerçekleştirilmesi vb. kapsamda bilgi ve beceriler aktarılıp bu konuları etkin olarak mesleki yaşamlarına geçirmeleri sağlanacaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı”ndan mezun olacak öğrencilerimiz halkla ilişkiler şirketleri, reklam ajansları, medya planlama ve satın alma şirketleri, satış pazarlama ve promosyon şirketleri, yapım şirketleri, medya sektörü,  medya takip ajansları, kamuoyu araştırma şirketleri, çeşitli kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında iş imkanına sahiptirler.

“Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı” olarak amacımız ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmektir.

Aranan eleman olmak hedefiyle buluşalım…

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DERS PROGRAMI

 

1. Dönem

► Zorunlu : 9 Ders, 24 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0441010

TDL101

TÜRK DİLİ I

2 – 0

2

2

Açık

0441011

AIT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2 – 0

2

2

Açık

0441012

YDL101

YABANCI DİL I

3 – 0

3

4

Açık

0441013

HIG101

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

3 – 0

3

5

Açık

0441015

HIT103

İLETİŞİM TARİHİ

3 – 0

3

3

Açık

0441017

HIT107

İLETİŞİM HUKUKU

2 – 0

2

3

Açık

0441022

HIT109

SOSYAL PSİKOLOJİ

2 – 0

2

3

Açık

0441023

HIT105

KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

3 – 0

3

5

Açık

0441024

ENF105

BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI

4 – 0

4

4

Açık

2. Dönem

► Zorunlu : 10 Ders, 24 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0442015

HIT122

HALKLA İLİŞKİLER YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2 – 0

2

3

Açık

0442016

TDL102

TÜRK DİLİ II

2 – 0

2

2

Açık

0442017

AIT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2 – 0

2

2

Açık

0442018

YDL102

YABANCI DİL II

3 – 0

3

3

Açık

0442019

HIT124

E-HALKLA İLİŞKİLER

2 – 0

2

3

Açık

0442020

HIT106

REKLAMCILIĞA GİRİŞ

3 – 0

3

3

Açık

0442023

HIT114

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

3 – 0

3

3

Açık

0442024

ETK102

ETİK

2 – 0

2

3

Açık

0442025

HIT112

SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA

3 – 0

3

3

Açık

0442026

HIT128

SÖZLÜ ANLATIM VE DİKSİYON

2 – 0

2

2

Açık

3. Dönem

► Zorunlu : 8 Ders, 21 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0443015

KRZ201

KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ

2 – 0

2

2

Açık

0443019

HIT205

GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ VE ANALİZİ

3 – 0

3

3

Açık

0443020

TDV201

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

3 – 0

3

3

Açık

0443021

HIT209

KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER

2 – 0

2

2

Açık

0443022

HIT211

REKLAMDA GÖRSEL VE DİL ÇÖZÜMLEMESİ

3 – 0

3

3

Açık

0443025

HIT217

GRAFİK TASARIM TEKNİKLERİ

3 – 0

3

3

Açık

0443028

HIT219

HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI

3 – 0

3

4

Açık

0443029

HIT221

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

2 – 0

2

3

Açık

 

3. Dönem

► Seçmeli : 0443S01 - SEC201 - Seçmeli Ders II, 1 Dersle Sınırlı

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0443023

HIT213

SPONSORLUK

2 – 0

2

3

Açık

0443024

HIT215

HALKLA İLİŞKİLER VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

2 – 0

2

3

Açık

0443030

DVB203

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

3 – 0

3

3

Açık

 

4. Dönem

► Zorunlu : 8 Ders, 21 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0444014

INY202

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3 – 0

3

3

Açık

0444015

MKS202

MARKA STRATEJİLERİ

3 – 0

3

3

Açık

0444016

HIT202

KAMUOYU ARAŞTIRMASI

2 – 0

2

4

Açık

0444022

HIT224

İNTERNET REKLAMCILIĞI

2 – 0

2

2

Açık

0444023

HIT218

METİN YAZARLIĞI

3 – 0

3

3

Açık

0444024

AYT202

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2 – 0

2

3

Açık

0444026

HIT214

POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA

3 – 0

3

2

Açık

0444027

HIT226

REKLAM KAMPANYALARI

3 – 0

3

4

Açık

 

4. Dönem

► Seçmeli : 0444S01 - SEC202 - Seçmeli Ders III, 1 Dersle Sınırlı

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

0444017

HIT204

MEDYA PLANLAMASI VE TAKİBİ

2 – 0

2

3

Açık

0444021

HIT222

MEDYA ÇÖZÜMLEMELERİ

2 – 0

2

3

Açık

0444028

HIT208

ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN

2 – 0

2

3

Açık

 

 

1. Dönem ► Zorunlu : 9 Ders, 24 Kredi
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Durumu
441010 TDL101 TÜRK DİLİ I 2 – 0 2 2 Açık
441011 AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 – 0 2 2 Açık
441012 YDL101 YABANCI DİL I 3 – 0 3 4 Açık
441013 HIG101 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 – 0 3 5 Açık
441015 HIT103 İLETİŞİM TARİHİ 3 – 0 3 3 Açık
441017 HIT107 İLETİŞİM HUKUKU 2 – 0 2 3 Açık
441022 HIT109 SOSYAL PSİKOLOJİ 2 – 0 2 3 Açık
441023 HIT105 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI 3 – 0 3 5 Açık
441024 ENF105 BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI 4 – 0 4 4 Açık

 

 

1. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
 0441001 TD101 TÜRK DİLİ-I 2 0 0
 0441002 AiL101 Atatürk İlkleri Ve İnkılap Tarihi I 2 0 0
 0441003 YD107 İNGİLİZCE-I 4 0 0
 0441004  HİT-101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3
 0441005  HİT-103 İletişim Tarihi  3 0 3
 0441006  HİT-105 Kitlesel İletişim 3 0 3
 0441007  HİT-107 İletişimin Yasal Boyutu 2 0 2
 0441008 HİT-109 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 0 2
 0441009  HİT-111 Uluslarası Medya Alanları 2 0 2

 

 

2. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
 0442001 TD-102 Türk Dili II 2 0 0
0442002 AİL-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0
0442003 YD-108 İngilizce II 4 0 0
0442004  HİT-102 İletişim Kuramları 0 3
0442005  HİT-104 İletişim Etiği  3 0 3
0442006 HİT-106 Halkla İlişkiler ve Reklam 3 0 3
0442007 HİT-108 Pazarlama İletişimi 2 0 2
0442008  HİT-110 Tüketim Kültürü ve Yönelimler 2 0 2
Seçmeli Dersler
    Seçmeli Ders I 2 0 2
    Seçmeli Ders I 2 0 2
    Seçmeli Ders I 2 0 2

 

 

3. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0443001 HİT-201 Elektronik Ortamda Gazetecilik 3 0 3
0443002 HİT-203 Haber Toplama ve Yazım Teknikleri 3 0 3
0443003  HİT-205 Görüntü Teknikleri ve Analizi 3 0 3
0443004 HİT-207 Tüketici Davranışı Modelleri 0 3
0443005 HİT-209 Kurumsal Halkla İlişkiler  2 0 2
0443006  HİT-211 Reklamda Görsel ve Dil Çözümlemesi 3 0 3
Seçmeli Dersler
    Seçmeli Ders II 2 0 2
    Seçmeli Ders II 2 0 2
    Seçmeli Ders II 2 0 2

  

4. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0444001 HİT-202 Kamuoyu Araştırması 2 0 2
0444002 HİT-204 Medya Planlaması ve Takibi 2 0 2
0444003  HİT-206 Marka Yaratımı ve Yönetimi 3 0 3
0444004  HİT-208 Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Uygulanması 3 0 3
0444005 HİT-210 E-Halkla İlişkiler 2 0 2
0444006  HİT-212 Grafik Tasarım Teknikleri 3 0 3
Seçmeli Dersler
    Seçmeli Ders III 2 0 2
    Seçmeli Ders III 2 0 2
    Seçmeli Ders III 2 0 2

  

 

Seçmeli Derler I
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0442009 HİT-112 Siyasal İletişim ve Propaganda 2 0 2
0442010 HİT-114 Kar Amaçsız Kuruluşlarda İletişim 2 0 2
0442011 HİT-116 İletişim Dili ve Aktüel Meseleler 2 0 2
0442012  HİT-118 Kriz İletişimi ve Yönetimi 2 0 2
0442013 HİT-120 Sosyal Psikoloji 2 0 2
0442014 HİT-122 Mesleki İngilizce I 2 0 2

 

 

Seçmeli Derler II
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0443007  HİT-213 Sponsorluk 2 0 2
0443008  HİT-215 Halkla İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetleri 2 0 2
0443009 HİT-217 İnsan Kaynaklarında Yönetim 2 0 2
0443010  HİT-119 İletişim Araştırma Yöntemleri 2 0 2
0443011 HİT-121 Reklam Yazarlığı 2 0 2
0443012  HİT-123 Mesleki İngilizce II 2 0 2

 

 

Seçmeli Derler III
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0444007  HİT-214 Popüler Kitle Kültürü 2 0 2
0444008 HİT-216 İletişimde İkna veYöntemleri 2 0 2
0444009 HİT-218 Halkla İlişkiler Yazarlığı 2 0 2
0444010  HİT-220 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi 2 0 2
0444011 HİT-222 Medya Çözümlemeleri 2 0 2
0444012 HİT-224 İnternet Reklamcılığı 2 0 2
0444013 HİT-216 Halkla İlişkiler Sosyolojisi 2 0 2

TD101 - TÜRK DİLİ I

Dil,Diller ve Türk Dili
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle
Kelime Türleri
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

geri dön

AiL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

geri dön

YD107 - İNGİLİZCE-I
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

geri dön

HİT-101 - HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Halkla ilişkiler olgusunun ortaya çıkışı; halkla ilişkiler çalışmalarının oluşumu; halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi; temel kuram ve ilkeleri incelenmektedir. Halkla ilişkilerin Türkiye’deki gelişimi aktarılarak, halkla ilişkilerin amacı ve felsefesi üzerinde durulmaktadır. Halkla ilişkiler aktivitelerinin reklam, propaganda, pazarlama ve lobicilikle bağlantılara ele alınarak; imaj, güvenilirlik, farkındalık yaratma, hedef kitlelerin belirlenmesi, kampanya faaliyetleri gibi kavramlar incelenmektedir. Kurum ve kuruluşlarla, medyanın kurum içi ve kurum dışı iletişim faaileyetleri üzerinde durularak; iyi bir halkla ilişkiler uzamanında bulunması gerkeksen özellikler aktarılmaktadır. Uygulayıcının kitle iletişim araçlarından nasıl faydalanacağı ve bu araçları nasıl yönlendireceği aktarılıp mesajların oluşturulması konusunda bilgi verilmektedir.

geri dön

HİT-103 - İLETİŞİM TARİHİ

İletişim, toplum ve kültür olgularının tanımı yapılarak; sözlü iletişim, yazının bulunması, matbaanın icadı, Rönesans ve Reform hareketleri, sömürgecilik hareketleri ve iletişime yansıması, kitle iletişimi, kamuoyu ve kitle toplumu incelenip tarihsel süreçte kurumsallaşma, yabancılaşma, tekelleşme ve küreselleşme ele alınmaktatır. Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeler ve başlangıç dönemine ait faaliyetler hakkında bilgi verilip batıda haberciliğin doğuşu ve gelişimi aktarılmaktadır. Türkiye’deki gelişim süreci tarihsel dönemler olarak ele alınarak, Dünya’da ve Türkiye’de tarihsel süreçten günümüze gazete-radyo-sinema-televizyon-internet gibi iletişim araçlarının gelişimi ve toplumsal yaşam içindeki yeri, oynadıkları rol, ekonomik-politik etkileri irdelenmektedir. Devletle, görsel-işitsel basın arasındaki ilişkiler; gazete, radyo, televizyonların ekonomik yapılanması aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-105 - KİTLESEL İLETİŞİM

Kitle iletişiminin kuramsal içeriği ve uygulama alanları aktarılmaktadır. Kitle iletişim araçları, yöntemleri, araçların yapı ve etkileri, süreçleri, çözümleme yöntemleri, iletişimin toplumsallaşma ve toplumsal kültüre etkisi, medyanın etkileri, iletişim kuramlarının iletişim araçlarında yer alış biçimi, kitle iletişiminin ve kitle iletişim araçlarının etkinliği ve boyutu ele alınmaktadır.

geri dön

HİT-107 -  İLETİŞİMİN YASAL BOYUTU

İletişim Hukuku’nun temel kavramları kapsamında, medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğü kavramı ve bununla ilgili sorunlar, basın-yayıncılık mevzuatı, fikri haklar, cevap ve düzeltme hakkı ve yasal düzenlemeler, medya kurum ve kuruşlarıyla ilgili yasal düzenlemeler incelenmektedir. Dünyadaki hukuki düzenlemerdeki ulusal farklar, Amerika ve AB ülkelerinde basının ve internet yayıncılığının hukuksal düzenlemeleri ve iletişim araçlarının devletle ilişkileri irdelenip çağdaş, hukuksal gelişmeler aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-109 - BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihsel gelişimi, bugünkü kullanım alanları, yapısal parçaları ele alınmaktadır. Elektronik ve mikroişlemci tabanlı cihazların çalışma ve kullanım prensipleri hakkında bilgi verilmektedir. Windows XP, Microsoft Office, Photoshop ve Illustrator programları hakkında bilgi aktarılmaktadır. İnternetin iletişim ve tanıtım aracı olarak kullanılış biçimleri ve yöntemleri işlenmektedir.

geri dön

HİT-111- ULUSLARARASI MEDYA ALANLARI

Uluslararası Habercilik, Dış Haberler Servisi, Uluslararası Haber Dolaşımı, Haberin Dolaşımındaki Engeller (Maddi İmkânlar, Teknoloji), Taraflı Bakış Açısı ve Çarpıtma, Uluslararası Haber Ajansları, Haber Kaynakları, Dijital Habercilik işlenip iletişimin uluslararası düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki bilgi akışı, farklı ülkelerdeki iletişim araçlarının yapıları ve fonksiyonları üzerinde durularak, çokulusluluk ve medya irdelenmektedir.

geri dön

AIL102 - TÜRK DİLİ –II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları, Sözcük türleri, Sözcük grupları, Cümle, Cümle türleri, Cümlenin öğeleri, Dil yanlışları, Anlatım bozuklukları, Yazılı ve sözlü anlatım, Anlatım biçimleri, Metin üzerinde çalışmalar, Edebi akımlar ve bunlara örnekler.

geri dön

YD108 - ATATÜRK İLKE VE İNKILÂP TARİHİ-II

Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf Değişikliği, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının açılması, Üniversite reformu, Ekonomik alanda gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Tarım ve sanayide yenilikler, Hukuk alanındaki gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul-Hatay Sorunu, Kıbrıs Adalar ve Boğazlar Sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, NATO ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük ve Türkiyenin bugünkü yapısı

geri dön

TTP102 - İNGİLİZCE II

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama, Shopping, Buying, Selling, Place prepositions, I'd like, Day of the week, Weights and measures, Describing people, "What do they look like?", Adjectives for decsribing people, Imperatives, "How much/many..", "Have got some /any /much /many...","I want...", Seasons, Climate, Weather, Modal can, "Would like...?", Numbers over 100, Months, Simple Past Tense with regular/irregular verbs, Simple Past Tense with negatives, YES/NO questions, Countries, Languages, Continents, Dates, Going to future

geri dön

HİT-102 - İLETİŞİM KURAMLARI

İletişim kuramlarının tarihsel gelişimi ve yapılanması incelenmektedir. İletişim, iletişim kuramları ve kitle iletişim kuramları çerçevesinde irdelenmekte, temel kuramsal ve epistomolojiik yaklaşımlar aktarılmaktadır. Eleştirel kuram ve kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, feminist kuram ve siyasal ekonomi gibi yönelimler açıklanmaktadır.

geri dön

HİT-104- İLETİŞİMİN ETİĞİ

İletişim hukukundan iletişim etiğine geçiş incelenip tarihsel olarak medayanın konumu ve basın ahlakı konuları açıklanmaktadır. İletişim alanındaki uygulayıcıların uyması gereken etik kuralların kuramsal içeriği, uygulamadaki görünümleri ve rekabet koşulları içerisinde bulunan medyanın dinamikleri aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-106 - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM

Halkla ilişkiler kampanya ve programlarında sektörün işleyişi; toplumsal etkiler ve stratejik planlama süreçleri; reklamın tarihçesi ve gelişimi; işlevi, toplumsal ve ekonomik boyutu; reklamın diğer olgularla ilişkisi; reklam kampanyalarının diğer olgularla ilişkisi, reklam kampanyalarının aşaması, müşteri gereksinimlerinin değerlendirilip ölçümlenmesi, projelerin oluşturulup yürütülmesi aktarılmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamın benzer ve farklı yönleri, her iki alanda da kampanya uygulama yöntemleri ve süreci verilmektedir. Kampanya süreçlerinde mesajların oluşturulması, medya stratejisi, reklamveren ve reklam ajansı ilişkisi, PR şirketi ve reklam ajansı ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşlarda halkla ilişkilerin süreçleri ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları stratejileri örneklerle gerçekleştirilmektedir.

geri dön

HİT-108 - PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama kavramı; pazarlamanın konusu, içeriği, tarihsel gelişimi ve çağdaş pazarlama anlayışı irdelenmektedir. İletişim ve pazarlama iletişiminin özellikleri, stratejileri; pazarlama karması, karmada yer alan tutundurma bileşenleri, etkileri, önemi ve stratejileri; tutundurma yöntemleri ve özellikleri; pazarlama stratejisinde yer alan tutundurma politikası ve planlaması; tutundurma aracı olan reklam, yüz yüze satış, halkla ilişkiler, satış tutundurma; ürün, marka, ambalaj, dağıtım ve fiyatın iletişim boyutu; pazarlama bütçesinin belirlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.

geri dön

TTPHİT-110 - TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE YÖNELİMLERİ

Tüketim ve tüketim kültürü olgusu incelenerek, geleneksel çağdan post-modern çağa kadar olan gelişimi irdelenmektedir. Tüketim ve tüketim kültürü ile ilgili yaklaşımlar incelenmekte; sembolik tüketim, hedonizm, materyaliz, gönüllü sade yaşam kavramları aktarılmaktadır. Tüketimde oluşan fenomenler ve bu fenomenlerin yaratılması, etkileri işlenecektir.

geri dön

HİT-201 - ELEKTRONİK ORTAMDA GAZETECİLİK

Yazılı basından internet gazeteciliğine geçişin temel dayanakları, teknolojik gelişime uyum, hedef kitlenin beklentileri ve elektronik ortama geçiş süreci işlenmektedir. İnternetle ilgili uluslararası mevzuatlar, gazeteciliğin temek kuramlarıyla internet medyası ilişkilendirilerek, geleneksel medyaya alternatif olan internet medyasının gelişimi, niteliksel ve niceliksel boyutu incelenmektedir. İnternet üzerinden yayıncılğın nasıl yapıldığı aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-203 - HABER TOPLAMA VE YAZIM TEKNİKLERİ

Haber toplama ve yazma teknikleri hakkında temel bilgiler akatarılarak, uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar irdelenmektedir. Haber değeri kavramı; haber toplamadaki kaynaklar, haberin olay ve gerçekle ilişkisi, haber yazımındaki temel kurallar; 5N 1K; haber girişi; haber başlığı; haber toplamada soru sorma tekniği irdelenip uygulamaya yönekik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

geri dön

TTPHİT-205 - GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ VE ANALİZİ

Haber, sanat, reklam gibi amaçlarla çekilen fotoğrafların kalitesi ve özellikleri incelenerek; fotoğraf çekimiyle ilgili teknikler aktarılmaktadır. Resim, teknik resim, ışık ve renk, manzara çekimi, portre ve detay, renk ve derinlik, balans ve simetri, görsel çekicilik gibi başlıklar incelenmektedir.

geri dön

HİT-207 - TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ

Tüketici olgusu ve tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. Tüketici kimdir, nasıl öğrenir ve algılar, tüketiciyle ilişki nasıl kurulur, satın alma, tüketicinin karar alma süreci nasıl işlyer gibi sorular irdelenmektedir. Tüketici davranışlarını belirlmede pazarlama stratejisi; kültürel ve sosyal değerlerin tüketici davranışına yansıması; tüketici davranışını etkileyen faktörler; algılama ve pazarlama stratejisi; motivasyon teorileri; davranışları etkileyen duygusal vea rasyonel unsurlar incelenmektedir. Tüketici davranışları araştırma yöntemleri, marka yönelimi ve bağımlılığı, algı yönetimi ve imajla ilgili kuramsal bilgiler ve bunların reklam ve pazarlamadaki kullanımına dair örnekler verilmektedir.

geri dön

HİT-209 - KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER

Kurumsal halkla ilişkiler olgusu, anlamı, diğer halkla ilişkiler kavramlarıyla nasıl çalıştığı, önemi ve tarihsel gelişimi irdelenmektedir. Kurumsal iletişimin tanımı, tarihçesi, prensipleri, araç ve teknikleri işlenerek; kurumsal kimliğin ve görsel araçların kurumsal iletişimdeki önemi aktarılmaktadır. Sosyal paydaşlarla ve medyayla ilişki incelenip bu ilişkilerin nasıl geliştirildiği verilmektedir. Kurumsal güvenirlilik oluşturma, sponsorluk stratejileri, sosyal sorumluluk projelerinin önemi ve tekniği, baskılı ve görsel malzeme türleri ve teknikleri; iletişim planlamasının hazırlanıp uygulanması ve örnek iletişim stratejileri ele alınmaktadır.

geri dön

HİT-211 - REKLAMDA GÖRSEL VE DİL ÇÖZÜMLEMESİ

Göstergebilim kavramları, görsel reklam metinleri, göstergeğbilim reklam ilişkisi, gösterge türleri irdelenerek; reklam analizi çerçevesinde göstergelerin açımlanması gerçekleştirilmektedir. Reklamlara yönelik görsel okuryazarlık kapsamında reklam kampanyaları eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir.

geri dön

HİT-202 - KAMUOYU ARAŞTIRMALASI

Kamuoyu olgusu ve oluşumu; kamuoyu araştırma teknikleri ve yöntemleri; kamuoyunda belirginleşen kanaatlerin araştırılması; medyaya yansımaları; kanaat önderleri; iki basamaklı akış; kamuoyunun yorumu; seçim ve kamuoyu araştırmalarındaki fark; kamuoıyu araştırmalarının duyurulmasında uyulması gereken kurallar aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-204 - MEDYA PLANLAMASI VE TAKİBİ

Medya planlamasının kuralları, önemi:; medya, reklam, tüketici arasındaki ilişki; medya planlama faaliyetleri; kullanılan kavramlar; planlama modelleri; planın organizasyonu, medya planmasına gireğ gerçekleşen faaliyetlerin takibi ve ölçümlemesi irdelenmektedir.

geri dön

HİT-206 - MARKA YARATIMI VE YÖNETİMİ

Marka olgusu; ürün, tasarım, pazarlama ve kurumsal kimlik kültürü; yerel, ulusal ve küresel pazarlamada marka yaratma ve sürdürme stratejileri irdelenmektedir. Marka yaratımında ve yönetimindeki teknikler ve faailetler örnek olaylarla açıklanmaktadır.

geri dön

HİT-208 -  ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN UYGULANMASI

Sosyal sorumluluk olgusu ve anlamı, teorileri, gerçekleştirilmesi, boyutları, politikaları, alanları, kurumsal itibar kavramları ile ilişkisi, halkla ilişkilerde sosyal sorumluluk irdelenmektedir. Örgütlerde sosyal sorumluluk projelerinin konumlandırılması, uygulanması, faaliyetleri ve süreçleri ele alınarak; projelerin bütçelenmesi aktarılıp örnek projeler gerçekleştirilmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin medya ayağı ve kullanılacak araçlar aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-210 -  E-HALKLA İLİŞKİLER

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim süreci, internet ortamında halkla ilişkiler faaliyetlerinin kullanını, halkmla ilişkiler uygulayıcılarının kurum içi ve kurum dışı iletişimlerinde internetin kullanılma şekilleri ve ketnikleri, internette iletişimin oluşturulması ve yapılandırılması, internette iletişimin sağladığı avantaj ve dezavantajlar, bu iletişimin yönlendirilip yönetilmesi, biçimsel özellikleri ve kuralları işlenmektedir.

geri dön

HİT-212 - GRAFİK TASARIM TEKNİKLERİ

Grafik tasarımının tarihsel gelişimi ve süreci; batı dünyasındaki gelişmeler ve döneakleri; teknikleri, yöntemleri ve uygulanışı; bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılışı incelenmektedir.

geri dön

HİT-112 - SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA

Siyasal iletişim olgusu; diğer bilimlerle ilişkisi; dilin siyasal iletişimde kullanılışı; propaganda sürecindeki etkisi; propagandanın amacı ve oluşum tekniği; propagandanın etkinliği; siyasal iktidar-medya ilişkisi; siyasal iletişimde profesyonelleşme süreci ve nedenleri; siyasal pazarlama ve kampanya planlamasında bütünleşik pazarlama, hedef kitle, siyasal reklam, halkla ilişkiler, marka konuları işlenip örnekler aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-114 - KAR AMAÇSIZ KURULUŞLARDA İLETİŞİM

Sivil toplum olgusu ve tarihsel süreçteki gelişimi; sivil toplumun örgütlenme süreci; sivil toplum örgütlerinin önemi ve örgütlerden beklenenler; etkinlik şartları ve ilkesi; sivil toplum örgütleri ve toplumda iletişim süreci; sivil toplum örgütleri açısından halkla ilişkiler yaklaşımları ve hedef kitleler; sivil toplum örgütlerinde kamuoyu oluşturma teknikleri ve faaileyetleri; geri bildirim ölçümlemeleri; sivil toplum örgütlerinde fon yaratma iletişimi ve medya ile ilişkiler; sivil toplum örgütlerinde kullanılan ve kullanılması gereken iletişim modelleri aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-116 - İLETİŞİM DİLİ VE AKTÜEL MESELELER

İletişim dilinin dönemsel süreçteki gelişimi, yenileşme hareketleri, dil devrimleri sonrasında gelişen olaylar, dil anlayışları çerçevesinde yapılan tartışmalar ve uygulamalar, günümüzde iletişim dilindeki sorunlar ve yanlışlar ele alınarak, örneklendirilmektedir

geri dön

HİT-118 - KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ

Krizin tanımı, nedenleri; kriz döneminde halkla ilişkilerin süreçleri; kriz boyutlarının belirlenmesi ve yönetim planı oluşturulması; kriz dönemi personel politikası ve konumlandırılması; kriz koşullarının yürütülmesi; kriz iletişim planı; kriz döneminde karar mekanizmaları, stratejik düşünme, beyin fırtınası; kriz sonrası halkla ilişkiler ve durum analizi işlenmektedir.

geri dön

HİT-120 - SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal psikolojinin tarihsel kökenleri, araştırma yöntemleri, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyal biliş, izlenim oluşturma, sosyal algı, yükleme, benlik ve kimlik, kültür ve benlik, tutumlar, tutum ölçümü, ikna, sosyal etki, gruplar, ön yargı ve ayrımcılık, saldırganlık, kitle iletişim araçları, kurumsallaşmış saldırganlık konuları ele alınmaktadır. Sosyal psikoloji kuramları derinlemesine irdelenip görgül çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

geri dön

HİT-122 - MESLEKİ İNGİLİZCE I

Güncel iletişim ve halkla ilişkiler konuları hakkında ilgili terminolojiyi kullanarak İngilizçe tartışma yürütebilme, sunum yapma ve konuşma hazırlama, akademik metinlerin anlaşılması kavratılmaktadır. İletişim ve halkla ilişkiler alanında araştırma yürütme ve yazımlı çalışma yapabilme konuları aktarılmaktadır.

geri dön

HİT-213 - SPONSORLUK

Sponsorluk olgusu ve tarihsel süreçteki gelişimi; sponsorluğun amacı ve işlevleri; sponsor olmanın özellikleri ve yararları; günümüzde sponsorluk olgusu ve faaliyetleri irdelenmektedir.

geri dön

HİT-215 - HALKLA İLİŞKİLER VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

Lobicilik olgusu; bu olgunun kamu, medya ve siyaset eksenindeki yer alış biçimi; lobiye konu olacak konuların belirlenmesi, takip edilmesi ve strateji geliştirilmesi; lobicilik kampanyaları; çıkar grupları, hükümet ilişkileri irdelenmektedir. Uluslararası lobi kuruluşları; lobi faaliyetlerinin niteliği, yapısı ve düzeyler; halkla ilişkiler aracı olarak lobiciliğin türleri ele alınmaktadır.

geri dön

HİT-217 - İNSAN KAYNAKLARINDA YÖNETİM

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi; yönetim ve organizasyondaki yeri, fonksiyonları, süreci ve planlaması; iş analizleri, tedariki, eleman seçimi; insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitimi, motivasyonu; liderlik ve yönetsel etkinlik; zaman yönetimi; takım çalışması; performans değerlendirme; endüstri ilişkileri; iş güvenliği ve sağlığı; yönetimde demokrasi; insan kaynaklarında örgütsel öğrenme ve küreselleşme; uluslararası firmalar ve yönetim biçimleri; kurum içi haberleşme ve iletişim irdelenmektedir.

geri dön

HİT-219 - İLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İletişim araştırmalarında araştırma yapmanın tarihi ve kullanılan kavramlar; iletişim araştırmalarının kökenleri ve gelişimi; iletişim araştırmalarındaki yaklaşımlar; araştırma ve kuram ilişkisi; araştırmada örneklem belirleme ve araçların kullanılması; soru sorma tekniği; nitel ve nicel çözümleme; metin analizi ve göstergebilim; metodolojik çözümlemeler; gözleme dayalı araştırmalar ve yöntemleri; araştırmalarda gerçekleşen uygulama örnekleri aktarılacaktır.

geri dön

HİT-221 - REKLAM YAZARLIĞI

Reklam amaçlı mesaj oluşturma yöntemleri, mesajda anlatımın önemi, görsel ve işitsel basına yönelik malzemelerin hazırlanma teknikleri, reklam-metin ve slogan yazılarında dikkat edilmesi gereken konular, reklam filmi metinlerinin ve senaryolarının diğer filmlerden farklılıkları, ürün ve hizmete dikkat çekilmesi, reklam filmi metni ve senaryosuna örnekler, önemli reklam filmlerinin metinlerinin teknik incelemesi yapılmaktadır.

geri dön

HİT-223 - MESLEKİ İNGİLİZCE II

İletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları ile ilgili metinler hazırlama; metinlerin sunulması; etkinlik metinlerinin, kritiklerinin, tekniklerinin ele alındığı metinlerin incelenmesi yapılıp tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Soru cevap yöntemi ile sözlü iletişim becerisi geliştirilmektedir.

geri dön

HİT-214 - POPÜLER KİTLE KÜLTÜRÜ

Popüler kültür olgusu; popüler kültürün ortaya çıktığı dönemler; kültür ve kitle iletişim araçları, toplumsal yapı; modern ve post-modern çağda popüler kültür, iletişim kapsamında popüler kültür çalışmaları; popüler kültürün tarihsel gelişimi; sözlü kültür, gündelik yaşam, tüketimle ilişkisi ele alınıp medyanın popüler kütüre ektisi irdelenmektedir. Toplumun geniş kesimleri tarafından paylaşılan estetik, sanat, eğlence, moda, inanç ve değer gibsi kavramların popüler kültürdeki yeri ve etkileşimi incelenmektedir.

geri dön

HİT-216 - İLETİŞİMDE İKNA VE YÖNTEMLERİ

İkna kuramları ve olgusu; strateji ve süreçleri; çağdaş toplumlarda ikna süreçleri; gündelik hayatta, iş hayatında kuramların kullanılışı; reklam, halkla ilişkiler, pazarlama ve seçiem kampanyalarındaki uygulamaları; iknada dilin, kültürün, medyanın ve mesaj içeriğinin rolü incelenmektedir. İkna edici iletişimde iletişim sürecinin önemi, bireyin davranışı, kişiliği ve beklendileri açıklanacaktır.

geri dön

HİT-218 - HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve yazarlarının, iletişim süreci içinde iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler aktarılıp bu bilgiler çerçevesinde en etkin iletişim metninin hazırmlamaya yönelik teknikler kavratılmaktadır.

geri dön

HİT-220 - KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ

Kurumsal imaj olgusunun tanımı ve önemi; imajın organizasyona kattığı değer; kurum imajı yaratmanın unsurları ve bileşenleri; pazarlama karmasında kurum imajının yeri; iletişim sürecinde kurum imajının önemi; işletmelerin gelişiminde kurum imajı; kurum imajı ve itibar kavramları arasındaki bağlantı; itibar yönetiminin şartları ve gereği; itibar yönetiminin aşamaları incelenmektedir. İtibar yönetimi çerçevesinde kurumsal itibar; kurumların başarısındaki önemi ve etkisi; kurumsal itibarı sağlayan faktörler ve değişkenler; değişkenlerin kurum itibarına etkileri; itibarın faydaları, sosyal paydaşların itibardan beklentileri; çalışan ve itibar ilişkisi irdelenmektedir.

geri dön

HİT-222 - MEDYA ÇÖZÜMLEMELERİ

Medyanın farklı alanlarındaki konular, problemler ve akımlar çözümlenmektedir. Medyanın diğer kurumlarla ilişkisi incelenip kültürel, siyasi, ekonomik ve eğitim sistemleriyle bağlantısı irdelenmektedir. Hedef kitlelerin medyayı okuma biçimleri ve medya okuryazarlığı irdelenerek, medyayı okumanın toplumsal gelisimdeki rolü ve etkileri ele alınmaktadır.

geri dön

HİT-224 - İNTERNET REKLAMCILIĞI

Türkiye’de ve dünyada sektör olarak internet reklamcılığı, internet reklam terimleri, yeni medya reklamcılığı, diğer reklam türlerinden farklılıkları aktarılmaktadır. İnternet reklamcılığının metodları, banner reklam gibi interaktif reklam örnekleri, internette reklam hazırlamanın teknikleri irdelenmektedir. Photoshop programında banner ve animated banner tasarımı, Macromedia Flash programı tanıtımı, dosya tasarlama, internet ortamında mecra seçimi, mobil mecralarda reklamın kullanımı ve reklam için tercih edilen web sitesi olmanın kuralları incelenmektedir.

geri dön

HİT-226 - HALKLA İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ

Kitle ve medyayla ilişkili olarak liberal, eleştirel ve post-modern paradigmalar ele alınmaktadır. İletişimin bireyler, toplum ve kültür üzerindeki etkileri irdelenip temel modeller incelenerek, izleyiciyi merkez kabul eden modeller ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyololijisinin kapsamı, iletişim araçlarının sosyolojik boyutu, birey ve toplum üzerindeki etkileri verilmektedir.

geri dön

 


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak