SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

 

Ülkemizde son yıllarda hastane sayısının ve hastanelerde sunulan hizmetin kalitelisinin arttırılabilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır. Sağlık sektöründeki bu gelişmeler bir anlamda ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Ancak geçmiş yıllarda sağlık kuruluşlarındaki yöneticiler ile bu yöneticilere bağlı olarak çalışanların işletmecilik konusunda ihtiyaç duydukları eğitimi almalarında ne yazık ki yetersizliklerin olduğu bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1996 yılında Kopenhag’da yayımlanan Sağlık Reformu raporunda: “Derinlemesine yönetim eğitiminden geçmiş kişilerin sayısının arttırılması ve uygun sağlık enformasyon sisteminin yerleştirilmesi, sağlık reformlarının etkili ve başarılı olmasında en önemli rolü oynamaktadır” ifadesine yer verilmiştir. Sağlık ve hastane sistemi ile ilgili olarak araştırma yapan kurum ve kişilerin ortak bulgusu, sağlık ve hastane sisteminin daha mükemmel bir biçimde işletilmesinin gerekliliğidir. Hızla büyüyen ve gelecek vaad eden bu sektörün ihtiyaç duyduğu, yeterli bilgi ve donanıma sahip bireyleri yetiştirmek amacıyla, Üniversitemiz Mersin Meslek Yüksek Okulu Sağlık Programları Bölümü bünyesinde bulunan Sağlık Kurumları işletmeciliği Programımız bu yıl eğitim-öğretime başlayacaktır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı çeşitli sağlık kurumlarının her kademesin de çalışacak elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programda yer alacak öğrencilerimiz analitik düşünen, problem çözme yeteneğine sahip, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, karşılıklı iyi ilişkiler kurabilen kişiler olmalarının yanında, hasta sevk zinciri, yönetim sorunları, örgütlenme, personel ve hizmet sunum sorunları, bilgi sistemi, performans değerlendirme, finans, donanım sorunlarını teşhis edebilme çözüm üretebilme becerileri ile donanacaktır. Tüm bu becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programını sizler için güçlü bir eğitim kadrosu ile birlikte titizlikle hazırladık.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerimiz kamu, üniversite, vakıf hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri gibi kuruluşların yanında sağlık sigortası ile ilgili kuruluşlarda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilme imkanları bulunmaktadır.

Ayrıca farklı alanlarda eğitim almış ve hala sağlık sektöründe çeşitli görevler üstlenen bireylerinde uzaktan erişim sistemi ile eğitim olanağı sunan programımızda yer almaları, bu bireylerin mesleklerine yeni, farklı ve etkin bir yaklaşım edinmelerini sağlamak üzere düzenlenmişlerdir.

Mersin Üniversitesi bünyesinde yer alan “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programı 100 kişilik öğrenci kontenjanıyla 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tüm sektöre ve öğrenci adaylarına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Gelişimini ve Değişimini Sürdüren Sağlık Sektörünün

Geleceğinde Birlikte Söz Sahibi Olmak Umuduyla… 

SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ DERS PROGRAMI

1. Dönem   ► Zorunlu : 9 Ders, 23 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0431009  TDL101  TÜRK DİLİ I  2 – 0  Açık 
0431010  AIT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  2 – 0  Açık 
0431011  YDL101  YABANCI DİL I  3 – 0  Açık 
0431013  GIS101  GENEL İŞLETME  3 – 0  Açık 
0431015  TTB101  TIBBİ TERİM BİLGİSİ  3 – 0  Açık 
0431016  SKP101  GENEL SAĞLIK BİLGİSİ  2 – 0  Açık 
0431018  BIT101  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  3 – 0  Açık 
0431019  HIG101  HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ  3 – 0  Açık 
0431020  HUK101  TEMEL HUKUK  2 – 0  Açık 
             
2. Dönem   ► Zorunlu : 7 Ders, 17 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0432009  TDL102  TÜRK DİLİ II  2 – 0  Açık 
0432010  AIT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  2 – 0  Açık 
0432011  YDL102  YABANCI DİL II  3 – 0  Açık 
0432012  TMT102  TİCARİ MATEMATİK  2 – 0  Açık 
0432013  MUH102  GENEL MUHASEBE  3 – 0  Açık 
0432014  BIS102  BİOİSTATİSTİK  3 – 0  Açık 
0432016  EKO102  GENEL EKONOMİ  2 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Zorunlu : 7 Ders, 22 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0433012  SKP235  HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU  I  3 – 0  Açık 
0433013  GSM201  GENEL SAĞLIK MEVZUATI  3 – 0  Açık 
0433014  SKP237  HASTANE OTOMASYONU I  4 – 0  Açık 
0433015  SKP233  SAĞLIK KURUMLARI MALİYET YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
0433016  SKP201  SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
0433031 DVB203  DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM  3 – 0  Açık 
0433032 YNO201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Seçmeli : 0433S01 - SEC201 - Seçmeli Grup, 2 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0433017  ZYN201  ZAMAN YÖNETİMİ  2 – 0  Açık 
0433018  EGK201  ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA  2 – 0  Açık 
0433019  HSH201  HASTA HAKLARI  2 – 0  Açık 
0433020  MDU201  MEDİKAL ÜRÜNLER  2 – 0  Açık 
0433021  ISG201  İŞ GÜVENLİĞİ  2 – 0  Açık 
0433022  MNG201  MESLEKİ İNGİLİZCE I  2 – 0  Açık 
0433023  TTP243  EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK  2 – 0  Açık 
0433024  ISY201  İŞLETME YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
0433025  KRZ201  KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ  2 – 0  Açık 
0433027  HSG201 HALK SAĞLIĞI 2 – 0  2 2 Açık 
0433030  YTD201  YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE DÖKÜMANTASYON  2 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Zorunlu : 4 Ders, 13 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0434013  SKP244  HASTANE OTOMASYONU II  4 – 0  Açık 
0434014  SKP248  SAĞLIK KURUMLARI KAYNAK PLANLAMASI  3 – 0  Açık 
0434015  HUK202  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  2 – 0  Açık 
0434025  SKP242  HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU II  4 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Seçmeli : 0434S01 - SEC202 - Seçmeli Grup, 3 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0434011 SKP260 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 2 – 0  2 Açık 
0434017  INY202  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
0434018  EKO202  SAĞLIK EKONOMİSİ  2 – 0  Açık 
0434019  SGP202  SAĞLIK POLİTİKASI  2 – 0  Açık 
0434020  MNG202  MESLEKİ İNGİLİZCE II  2 – 0  Açık 
0434021  ODK202  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ  2 – 0  Açık 
0434023  TKY202  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON  3 – 0  Açık 
0434024  GRS202  GİRİŞİMCİLİK  2 – 0  Açık 

 

 

 

 

1. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0431001 TD101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2
0431002    AiL101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2
0431003    YD107 İNGİLİZCE-I 4 0 4
0431004    SKİP-101 Genel Sağlık Bilgisi 2 0 2
0431005    SKİP-103 Tıbbi Terminoloji 3 0 3
0431006   SKİP-105 Genel İşletme 2 0 2
0431007   SKİP-107 Genel Ekonomi 2 0 2
0431008   SKİP-109 Davranış Bilimleri ve İletişim Teknikleri 3 0 3

 

2. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK

0432001 

TD102 TÜRK DİLİ-II 2 0 2

0432002

AIL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0 2

0432003

YD108 İNGİLİZCE-II 4 0 4
0432004  SKİP-102 Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3
0432005   SKİP-104 Yönetim ve Organizasyon 2 0 2
0432006   SKİP-106 Genel Muhasebe 3 0 3
0432007  SKİP-108 İstatistik 2 0 2
0432008   SKİP-110 Temel Hukuk 2 0 2

 

 

3. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0433001 SKİP-231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3
0433002   SKİP-233 Sağlık Kurumları Maliyet Yönetimi 3 0 3
0433003    SKİP-235 Hastane Yönetimi ve Organizasyon I 2 0 2
0433004   SKİP-237 Hastane Otomasyonu I 0 4
0433005   SKİP-239 Sağlık Kurumları Mevzuatı 3 0 3
Seçmeli Dersler 
0433006  SKIP-241 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 2 0 2
0433007   SKIP-243 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2
0433008  SKIP-245 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
0433009   SKIP-247 ZAMAN YÖNETİMİ 2 0 2
0433010    SKIP-249 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 2
0433011  SKIP-251 HASTA HAKLARI 2 0 2

 

  

4. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0434001 SKİP-240 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2
0434002    SKİP-242 Hastane Yönetimi ve Organizasyon II 4 0 4
0434003   SKİP-244 Hastane Otomasyonu II 4 0 4
0434004   SKİP-246 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
0434005   SKİP-248 Sağlık Kurumları Kaynak Planlaması 3 0 3
0434006   SKİP-250 Tıbbi Dökümantasyon 3 0 3
Seçmeli Dersler 
0434007   SKIP-252 SAĞLIK EKONOMİSİ 2 0 2
0434008  SKIP-254 SAĞLIK POLİTİKASI 2 0 2
0434009   SKIP-256 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 2 0 2
0434010   SKIP-258 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 2
0434011   SKIP-260 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 2 0 2
0434012   SKIP-262 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 0 2

 

TD101 - TÜRK DİLİ I

Dil,Diller ve Türk Dili
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle
Kelime Türleri
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

geri dön

AiL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

geri dön

YD107 - İNGİLİZCE-I
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

geri dön 

SKİP101 - Genel Sağlık Bilgisi

Sağlığın ve hastalığın tanımı, Sağlığın korunması, Sağlık tarihi, Sağlığın diğer bilimlerle ilişkisi ve disiplinler arası çalışma alanları, Etik, Sağlık ve tıp etiği, Sağlıkta iletişim (hekim-hasta-sağlık çalışanı ve diğer sağlık çalışanları arası), Sağlık hizmetleri, Dünyada sağlık hizmetleri sunumu örnekleri, Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, Toplum sağlığı, Hastalıklardan korunma, Geçmişte ve günümüzde salgın hastalıklar ve tedavisi, Epidemiyoloji ve yöntemler, Ana çocuk sağlığı, Çevre sağlığı, İşçi sağlığı, Üreme sağlığı, Ağız diş sağlığı, Ruh sağlığı, Hijyen, Hastalıklar, Sağlıklı beslenme, Biyomedikal cihazlar, Sağlık projeleri, Sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri.

geri dön

SKİP103 - Tıbbi Terminoloji

Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler; Vücut sistemleri (hareket, solunum, sindirim, sinir, üreme, iç salgı, boşaltım, kalp-dolaşım) ve organlarına ait temel terminoloji; Hastalıklar ile ilgili temel bilgi ve terimler

geri dön

SKİP105 GENEL İŞLETME

Dersin konusunu oluşturan işletmelerin diğer organizasyonlardan farkını ortaya koyarak başlanmakta, modern işletmeciliğin temelini atan kuramları ve temsilcilerini sunarak günümüze nasıl gelindiği, yeni bir işyeri açmak isteyen girişimcilere yönelik olarak ise hangi tür işletme kurabilirler ve bunların birbirlerinden farkının ne olduğu, kuruluş aşamasında nelerin yapılması gerektiği, kurumsal işletmelerde yer alan işletme fonksiyonlarından yönetim (planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve denetim), üretim/İşlemler, pazarlama, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler alanlarının içerisinde yer alan kavramlar ve uygulamalar

geri dön

SKİP107 - GENEL EKONOMİ

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve iktisadi sistemler. Ekonominin konusu, mikro ve makro ekonomi ayrımı. Fiyat teorisi, arz, talep ve özellikleri. Tüketici davranışları teorisi ve fayda. Firma davranışları, üretim ve üretimin maliyetleri, piyasa yapıları, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları. Faktör piyasaları ve faktör gelirleri. Ulusal gelir, ulusal gelirin ölçülmesi ve ulusal gelir ile ilgili temel kavramlar. İstihdam, işsizlik, büyüme, enflasyon sorunları. Enflasyon ve işsizlik değiş-tokuşu (phillips eğrisi). Makro politikalar, para ve maliye politikaları.

geri dön

SKİP109 - Davranış Bilimleri ve İletişim Teknikleri

Sözel İletişim; Bireyler Arası İletişimin Bir Boyutu Olarak Konuşma Becerileri; Bireyler Arası İletişimin Bir Boyutu Olarak Dinleme Becerileri; Sözsüz İletişim; İşaretler ve Anlamlar; Stres ve Stres Yönetimi; Grup; Grup Dinamikleri; Grupta Değişim ve Etkilenme; Küçük Grup Özellikleri ve Küçük Gruplarda Konuşma; İkna, Konuşma ve Dinleme; Bireyler Arası İletişimde Zaman ve Zaman Yönetimi; İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, İletişim Kurma Yolları, Engel ve , Problemleri, İletişim Türleri ve Modelleri, İletişimde Teknolojik Araçların Kullanımı, Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi

geri dön

TD102 -TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları, Sözcük türleri, Sözcük grupları, Cümle, Cümle türleri, Cümlenin öğeleri, Dil yanlışları, Anlatım bozuklukları, Yazılı ve sözlü anlatım, Anlatım biçimleri, Metin üzerinde çalışmalar, Edebi akımlar ve bunlara örnekler.

geri dön

AIL102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf Değişikliği, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının açılması, Üniversite reformu, Ekonomik alanda gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Tarım ve sanayide yenilikler, Hukuk alanındaki gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul-Hatay Sorunu, Kıbrıs Adalar ve Boğazlar Sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, NATO ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük ve Türkiyenin bugünkü yapısı

geri dön

YD108 - İNGİLİZCE-II

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama,Shopping, Buying, Selling, Place prepositions, I'd like, Day of the week, Weights and measures, Describing people, "What do they look like?", Adjectives for decsribing people, Imperatives, "How much/many..", "Have got some /any /much /many...","I want...", Seasons, Climate, Weather, Modal can, "Would like...?", Numbers over 100, Months, Simple Past Tense with regular/irregular verbs, Simple Past Tense with negatives, YES/NO questions, Countries, Languages, Continents, Dates, Going to future

geri dön

SKİP102 - Bilgisayar Uygulamaları

Bilgi-islem genel bilgi ve temel kavramlar, İşletim sistemleri, Microsoft Ofis Uygulamaları (Word, Excel, Power point, Access, Outlook)

geri dön

SKİP104 - Yönetim ve Organizasyon

Yönetim:Tanımı, İşletmeler için önemi, Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Klasik, Davranışsal, Modern Yönetim Yaklaşımları; Karşılaştırma ve Değerlendirme,Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri,Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı; Özellikleri, İlkeleri, Planlama Süreci ile Karşılaştırılması, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama Süreci; Yöneltme; Özellikleri, Yöneltme Süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımlar; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Oraganizasyon Yapılarındaki Değişim, Karşılaştırma, Denetim; Özellikleri, Denetim Süreci.

geri dön

SKİP106 - Genel Muhasebe

İşletme ve muhasebe kavramları, temel mali tablolar, hesap kavramı, Tek düzen hesap planı, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebede kullanılan defterler, muhasebe kayıt sistemleri, işletmelerde muhasebe süreci, stoklar ve katma değer vergisi hesaplarının işleyişi, dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli (borç) yabancı kaynak, uzun vadeli (borç) yabancı kaynak, öz kaynak, gelir ve gider hesaplarının işleyişi, dönem sonu muhasebe işlemlerinin aşamaları, envanter ve değerlendirme işlemleri, varlıkların, yabancı kaynakların (borç), gelirlerin ve giderlerin dönem sonu işlemleri, gelir tablosu ve bilançonun hazırlanması

geri dön

SKİP108 - İstatistik

İstatistiğin tanımı, önemi, amaçları ve sağlık hizmetlerinde kullanımı, olasılık ve istatistikte temel kavramlar, veri kaynakları, verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması, tablo ve grafiklerle gösterilmesi, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin hesaplanması, istatistiksel tahmin, hipotez testleri, indeksler, regresyon ve korelâsyon analizi

geri dön

SKİP110 - Temel Hukuk

Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi.

geri dön

SKİP141 - SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ

Sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin önemi, toplam kalite yönetiminin sağlık hizmetlerine uyarlanması, kalite yönetim kültürünün oluşturulması, sağlıkta kalite yaklaşımı, sağlıkta kalite ve güvenlik ilişkisi, kaliteli sağlık hizmeti için hedefler, sağlık kurumlarında kalite ve güvenlik stratejileri, performans ölçümü ve istatistiksel kalite kontrolü, sağlık kurumlarında kalite yönetim sistemi ve belgelendirme.

geri dön

SKİP143 - GİRİŞİMCİLİK

Girişim, girişimci, girişimcilik, girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar, Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi, Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik, Girişimcilikte Motivasyon, Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi, İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları, Başarılı girişimcilerden örnekler, Yenilik, Yeni fikirler ve buluşlar ve girişim riskleri, Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik, girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim), Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler

geri dön

SKiP145 - HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkilerin tanımı, önemi, Sağlık sektörünün özelligi, Özel sektör kuruluşlarında halkla iliskiler, Kamu kuruluslarında halkla iliskiler, İç ve dış halkla ilişkiler, İletisimin tanımı, süreci, türleri, Hastanelerde halkla iliskiler, Halkla iliskiler faaliyetleri olarak sosyal kampanyalar, Kriz ve stres yönetimi

SKiP147 - ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman kavramı, Alışkanlıklar ve Tavırlar, Önceliklerin Belirlenmesi, Planlama, İletişim, Düzensizlik ve Kararsızlık, Zaman Denetimi, Kendini Değerlendirme

SKİP149 - ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Dil ve İletişim, Nefes Türleri, Ses Organları, Türkçenin Ses Yapısı, Türkçede Durak ve Duraklama, Türkçede Vurgu, Çeşitli Konuşma Bozuklukları ve Çözüm Önerileri

SKİP151 - HASTA HAKLARI

Hak ve insan hakkı kavramlarını ve hasta haklarını tanımı; hasta haklarının gerekçesi, tarihçesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası mevcut durum; Hasta haklarıyla ilgili uluslararası literatur, sözleşmeler ve uygulamalar; Hasta-hekim ilişkisi modellerini öğrenecekler; bu ilişkide yaşanan sorunlar ile nedenlerini irdeleyip, sorunların çözümü ve doğru iletişim teknikleri; Hekimin görev, yetki ve sorumlulukları; Hekim haklarının neler olduğunu ve bunların hukuki dayanakları; sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları ve etik.

SKİP131 - Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık ve sağlık sistemi; Sağlık hizmetleri ve yönetimi; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yönetimi ve yapısı; Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar; Sağlık düzeyi temel göstergeleri ve ülkelerarası kıyaslamalar; Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yöneticiliği; Sağlık hizmetleri kullanım yönetimi; Sağlık ekonomisi; Sağlık hizmetlerinin özel ve kamusal yönleri; Sağlık hizmetleri talep ve sunumunu etkileyen faktörler; Sağlık harcamaları ve finansmanı

geri dön

SKİP133 - Sağlık Kurumları Maliyet Yönetimi

Maliyet muhasebesinin amaçları, Maliyet, gider, harcama kavramları, Maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebesi kayıt sistemi, Sağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması, Sağlık işletmelerinde maliyet (gider) türleri, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, Gider yerleri, Maliyetlerin (giderlerin dağıtımı), I. Dağıtım, II. Dağıtım, III. Dağıtım ve Sağlık İşletmelerinde toplam ve birim (hasta) maliyetlerinin hesaplanması.

geri dön

SKİP135 - Hastane Yönetimi ve Organizasyon I

Hastane yönetimi ve işlevleri, bilimsel yönetim yaklaşımları ve tarihsel gelişimi; Hastanenin tanımı ve işlevleri; Hastane organizasyonlarının tarihsel gelişimi; Hastanelerin sınıflandırılması ve diğer işletmelerden farklı yönleri; Çeşitli ülkelerdeki hastane yapılanmaları ve yönetim şekilleri; Türkiye’deki kamu ve özel hastanelerin organizasyonları ve yönetim şekilleri ve diğer ülkelere göre farklılıkları, Sağlık kurumlarında örgütsel altyapı ve dizayn, hiyerarşik yapı, yönetim ve sorumlulukları.

geri dön

SKİP137 - Hastane Otomasyonu I

Yönetimde bilgi ve bilgi işlem süreci; yönetim bilişim sistemi kavramı, tasarımı ve uygulaması; hastane yönetim bilgi sistemi; hastane yönetim program modülleri uygulaması; muhasebe, özlük (sicil), sigorta program modülleri uygulaması; fatura kontrolü, evrak kayıdı, sağlık kurulu program modülleri uygulaması; satın alma, demirbaş-ayniyat program modülleri uygulaması; döner sermaye yönetim program modülleri uygulamaları teorik olarak ve ayrıca bilgisayar laboratuarında uygulamalı olarak öğretilmektedir.

geri dön

SKİP139 - Sağlık Kurumları Mevzuatı

Sağlık ve hastane hizmetlerinin yönetimi ve uygulanmasını içeren Türk Sağlık Mevzuatı’ndaki özellikle hastane ve sağlık kurumlarıyla ilgili yasalar ve yönetmeliklerin incelenmesi, Hukukun yazılı kaynakları; Türk Sağlık Mevzuatı ve konu başlıklarına göre sınıflandırılması, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK; Umumi Hıfzısihha Kanunu; Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; Sağlık Alanında Meslekler Yetki ve Sorumlulukları; Özel Hastaneler Kanunu; Özel Hastaneler Yönetmeliği; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta ve Çalışan Güvenliği Hakkında Tebliğ.

geri dön

SKİP140 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku kavramı, İş hukukunun özellikleri, uygulanma alanları ve kaynakları; Çalışma yaşamının örgütleri, Bireysel iş hukuku kavramı ve kapsamı; Hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinden doğan haklar/borçlar, hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve bunun sonuçları; Kıdem tazminatı, çalışma (iş) süreleri,toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması; İş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı ve bu uyuşmazlığın çözümü; Grev ve lokavt kavramları

geri dön

SKİP142 -  Hastane Yönetimi ve Organizasyon II

Sağlık kurumlarında insan kaynaklarının doğası ve motivasyonu, kişisel performans değerlendirmesi ve teşvikler, Sağlık kurumlarında verimlilik, performans kavramları ve temel ölçütleri; hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği ile etik ve sosyal sorumluluk, yenilik ve değişim, Mali ve idari işler organizasyonu, Hastanelede Stok yönetimi ve Denetimi, Hastanelerde Tedarik Planlama ve Satın alma Yöntemleri, Hastanelerde Otelcilik Hizmetleri, Hastanelerde Teknik Hizmetlerin Yönetimi

geri dön

SKİP144 - Hastane Otomasyonu II

Tıbbi danışma, Hasta kabul program modülleri uygulaması; Poliklinik ve klinik program modülleri uygulaması: Acil müracaat, Randevu program modülleri uygulaması; Yatan hasta program modül uygulaması; Ameliyathane program modülü uygulaması; Hasta arşiv program modülü uygulaması; Çeşitli laboratuar program modülleri uygulaması; Kan bankası program modülü uygulaması; Hastane eczanesi ve sarf malzemesi program modülleri

geri dön

SKİP146 - Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin önemi ve kalite kavramı, kalitenin boyutları, toplam kalite yönetimi (TKY) anlayışı, TKY modelleri, TKY unsurları, TKY’nde Strateji Yönetimi ve Planlama, kalite yönetim prensipleri, kalite iyileştirme teknikleri, ISO 9000 kalite yönetim sistemleri.

geri dön

SKİP148 -  Sağlık Kurumları Kaynak Planlaması

Sağlık işletmelerinde kaynak kavramı, yabancı kaynak ve öz kaynak ayrımı; Kaynak maliyeti: finansman maliyeti ve alternatif maliyet kavramları; Kaynak seçimi, optimal kaynak bileşimi;

Kaynakların etkili ve verimli kullanımı; Paranın zaman değeri; Döner (işletme-çalışma sermayesi) ve duran (sermaye bütçelemesi-yatırım proje analizi) varlık finansmanı; Finansal Planlama: amaç ve ihtiyaç belirleme; kaynakların dağıtımı ve planlanması; Kaynak kullanımında kontrol kavramı ile finansal açıdan işletmenin devamlılığı için sağlık kurumlarında etkili ve verimli kaynak planlaması

geri dön

SKİP150 - Tıbbi Dökümantasyon

Bilgi, doküman, dokümantasyon ve arşiv tanımı, önemi; Tıbbi dokümantasyonun tanımlanması ve önemi; Tıbbi dokümanlarda sorumluluk ve tıbbi arşiv komitesinin görevleri; Tıbbi dokümanlarda kullanılan terminoloji; Hasta dosyasının kapsamı, düzenlenmesi ve sağlık kurumları açısından önemi; Tıbbi dokümantasyon paydaşları ve hasta bilgilerinin gizliliği; Sağlık hizmetleri planlamasında tıbbi dokümanların önemi; Klinik istatistiklerin tanımı ve kullanılması

geri dön

SKİP152 -  SAĞLIK EKONOMİSİ

Saglık ekonomisinin tanımı, kapsamı ve gelisimi, Ekonomi–Saglık ilişkisi, Sağlık Hizmetlerinin ekonomi içindeki yeri ve degerlendirilmesi, Sağlık hizmetleri talebi, sağlık hizmetleri talebinin özellikleri ve normal bir mal veya hizmet talebinden ayrılan yönleri, Sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı. Sağlık hizmetlerinin finansmanında “sağlık sigortası piyasalarının” doğası ve özellikleri. Sosyal güvenlik sistemleri ve sağlık sistemi, Sağlık hizmetleri üretiminin girdisi olarak sağlık çalışanları (doktor, hemşire vs), Sağlık hizmeti üreticisi olarak sağlık çalışanları ve hastaneler. Sağlık hizmetlerinde fayda-maliyet ve etkinlik-maliyet analizleri, Sağlık hizmetleri sunumunda teknolojinin rolü. Tıbbi ilaç endüstrisi ve eczaneler, İlaç sektöründe piyasa yapısı, İlaç sektöründe fiyatlandırmaya ilişkin temel sorunlar, Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemlerinin temel sorunları, Küresel bazda ele alınması gereken sorunlar. Sağlık sistemlerinin finansmanı ve geleceği. Dünya’da uygulanan farklı sağlık sistemleri,

geri dön

SKİP154 -  SAĞLIK POLİTİKASI

Politika ve türleri, Politika belirlemenin aşamaları, Politik sistemler ve sağlık politikası, Sağlık Politikasının tanımı, Sağlık Planlaması, Gündem belirleyiciler, İhtiyaçlar, Planlama yöntemleri, Türk Sağlık Politikaları ve Reformlar, Finansman sistemleri bakımından saglık sistemleri, Sağlık hizmetlerinde eşitsizliğin giderilmesi, Sağlık Hizmetleri sağlanmasında hükümetlerin rolü, Sağlık personeli, hastaneler, ilaç, tıbbi techizat, talebi etkileyen faktörler, Sağlık hizmetleri tüketimini etkileyen faktörler.

geri dön

SKİP156 - SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Sağlık hastalık anlayışları, Sağlık ve hastalık kavramlarına çağdaş yaklaşımlar, Biyo-Psiko-Sosyal sağlık anlayışı, Sağlık tanımları, Sağlıkta bütünlük ve süreklilik anlayısı, Sağlık inanç modeli, Sağlık davranış kuramı, Önemli sağlık alışkanlıkları, Sağlık gelişimi, Kültür, sağlık ve hastalık, Kültürün değiskenliği, Toplum yapıları, Kültür ve hastalık, Sağlıkta toplam kalite yönetimi, Sağlık ve iletişim becerileri, Stres ve sağlık kavramı, Stresle başaçıkabilme yolları, Örnek olay sunumları ve degerlendirmeleri

geri dön

SKİP158 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi ve organizasyon yapısı içindeki yeri; İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve amacı; İnsan kaynakları yönetimini oluşturan işlevler; İş analizleri ve iş dizaynı; İnsan kaynakları planlaması; İnsan kaynakları temin ve seçimi; eğitim, yetiştirme ve geliştirme; eğitimin önemi ve amaçları; Performans değerlendirme kavramı ve performans yönetim sistemi; Performans değerlendirmenin amaçları ve kullanım alanları; Kariyer planlama, İşletmelerde ücret yönetimi; Ücret kavramı; İş değerleme kavramı, iş yapısı; İnsan kaynakları yönetiminde koruma işlevi (iş güvenliği ve işgören sağlığı); Yönetim ve sendika (işçi-işveren) ilişkileri; İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve insan kaynakları bilgi sisteminin işletme düzeyinde kurulması ve insan kaynaklarında yeni eğilimler

geri dön

SKİP160 - SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA

Sağlık hizmeti ve pazarlama kavramı, Sağlık hizmeti gedikleri ve çözümü, Sağlıklı olma davranışı ve Saglık hizmeti memnuniyeti, Sağlık kuruluşlarında stratejik pazarlama planlaması, Sağlık kuruluşlarında ön büro eksenli örgütlenme, Sağlıklı hizmet geliştirme stratejileri ve hizmet süreci kalitesi, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma stratejileri, sağlık hizmetlerine erişim sistemi ve stratejileri, Sağlık hizmetleri tutundurma stratejileri ve ilişki pazarlaması, Sağlık hizmeti performansını arastırma analiz, analiz ve degerleme

geri dön

SKİP162 - YAZIŞMA TEKNİKLERİ

İletişim Unsurları, Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları, Paragraf Bilgisi, Yazılı İletişimde Etkiyi Artıran Unsurlar, Yazı Dilini Doğru Kullanmak, İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Yazıların Şekil Yönünden Düzenlenmesi (Plan Hazırlama, Taslak Hazırlama, Yazının Dil ve ÜslupYönünden Kontrolü), Üslup ve Hitap Şekilleri, Yazıya Başlama ve Yazıyı Sonlandırma, Yazışma Türleri.

geri dön


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak