Program Hakkında

Son yıllarda sanayideki hızlı gelişmeler üretim faktörlerinin önemini bir kat daha arttırmıştır. Emek, sermaye, tabiat ve yönetici unsurlarını etkileyen ekonomik gelişmeler ülkemizde de yönetim ve yönetim uygulamalarında önemli değişimlere yol açmıştır. Böylece yöneticilerin artan ve değişen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları "İşletme Yönetimi" branşını ayrı bir uzmanlık alanı haline getirmiştir. 

Son yıllardaki gelişmelere paralel olarak İşletmede üst kademe yöneticiler ile astlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yüksekokulumuz bu ihtiyaca cevap verebilecek, alanında uzman yöneticileri yetiştirmek üzere "İşletme Yönetimi Programı" açmıştır.

"İşletme Yönetimi" Programımızda öğrencilerimiz; İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları, Örgüt Yönetimi, Muhasebe, İnternet Teknolojileri, Kalite, Pazarlama ve Verimlilik konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar.

Gerek özel sektöre gerekse kamusal alana yetişmiş elemanlar kazandırmak Mersin Meslek Yüksekokulu'nun öncelikli hedefidir.

Mezunlarımız İşletme Yönetimi alanında tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş imkanına sahiptir.

 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ DERS PROGRAMI

1. Dönem   ► Zorunlu : 8 Ders, 20 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0411010  TDL101  TÜRK DİLİ I  2 – 0  Açık 
0411011  AIT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  2 – 0  Açık 
0411012  MAT103  TEMEL MATEMATİK  2 – 0  Açık 
0411013  YDL101  YABANCI DİL I  3 – 0  Açık 
0411014  GIS101  GENEL İŞLETME  3 – 0  6 Açık 
0411015  BIT101  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  3 – 0  Açık 
0411017  HUK101  TEMEL HUKUK  2 – 0  Açık 
0411018  HIG101  HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ  3 – 0  Açık 
             
2. Dönem   ► Zorunlu : 10 Ders, 23 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0412010  TDL102  TÜRK DİLİ II  2 – 0  Açık 
0412011  AIT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  2 – 0  Açık 
0412012  YDL102  YABANCI DİL II  3 – 0  Açık 
0412013  BIL102  BİLGİSAYAR II  2 – 0  Açık 
0412014  TMT102  TİCARİ MATEMATİK  2 – 0  Açık 
0412016  ISY110  TİCARET HUKUKU BİLGİSİ  2 – 0  3 Açık 
0412017  IST102  İSTATİSTİK  3 – 0  Açık 
0412018  ISY104  İKTİSADA GİRİŞ  2 – 0  4 Açık 
0412019  MUH102  GENEL MUHASEBE  3 – 0  4 Açık 
             
3. Dönem   ► Zorunlu : 6 Ders, 19 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0413008  YNO201  YÖNETİM VE ORGANİZASYON  3 – 0  4 Açık 
0413009  PZI201  PAZARLAMA İLKELERİ  3 – 0  4 Açık 
0413010  ISY203  FİNANSAL YÖNETİM  4 – 0  Açık 
0413011  ISY205  BİLGİSAYARLI MUHASEBE  4 – 0  5 Açık 
0413012  ISY213  VERGİ HUKUKU  3 – 0  4 Açık 
0413014  ISY207  MAKRO İKTİSAT  2 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Zorunlu : 6 Ders, 17 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0414007  GRS202  GİRİŞİMCİLİK  2 – 0  3 Açık 
0414008  STY202  SATIŞ YÖNETİMİ  3 – 0  4 Açık 
0414009  INY202  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  3 – 0  4 Açık 
0414010  ISY210  ÜRETİM YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
0414011  ISY212  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ  3 – 0  Açık 
0414012  TKY202  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON  3 – 0  3 Açık 
0414013  ODK202  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ  2 – 0  2 Açık 

İŞLETME YÖNETİMİ DERSLERİ

 

1. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0411001 TD101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2
0411002 AİL101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2
0411003 YD107 İNGİLİZCE-I 4 0 4
0411004 MAT121 MATEMATİK  0 2
0411005 IY101 GENEL İŞLETME 1 4
0411006 IY103 BİLGİSAYAR-I  1 1 2
0411007 IY105 GENEL MUHASEBE  3 1 4
0411008 İY107 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2 0 2
0411009 IY109 İKTİSADA GİRİS 2 0 2

 

2. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0412001 TD102 TÜRK DİLİ-II 2 0 2
0412002 AIL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0
0412003 YD108 İNGİLİZCE-II 4 0 4
0412004 MAT122 TİCARİ MATEMATİK 2 0 2
0412005  IY104 BİLGİSAYAR-II 1 1 2
0412006 IY106 MAKRO İKTİSAT  2 0 2
0412007 IY108 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 2
0412008  IY110 TİCARET HUKUK BİLGİSİ  2 0 2

 

3. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0413001  IY201  YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 0 2
0413002  IY203  FİNANSAL YÖNETİM 3 1

4

0413003 IY205 BİLGİSAYARLI  MUHASEBE 3 1 4
0413004 IY207 PAZARLAMA İLKELERİ 1 3
0413005 IY209 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
0413006 IY211 İSTATİSTİK 3 0 3
0413007  IY213 VERGİ HUKUKU 3 0 3

 

 

4. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
0414001 IY202 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 2 1 3
0414002 IY204 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 2
0414003  IY206 SATIŞ YÖNETİMİ 2 1 3
0414004 IY208 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 1 3
0414005 IY2010 ÜRETİM YÖNETİMİ 2 1 3

 

 

 

0411001 - TD101 - TÜRK DİLİ  I

Dil,Diller ve Türk Dili 
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle 
Kelime Türleri 
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri 
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türrk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

Geri Dön

0411002 - AIL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

Geri Dön

0411003 - YD107 - İNGİLİZCE-I
Konuşma 
Dinleme-Anlama 
Yazma 
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

Geri Dön

0411004 - MAT121 - MATEMATİK - I
Sayılar 
Cebir 
Denklemler ve Eşitsizlikler 
Fonksiyonlar 
Trigonometri 
Kompleks Sayılar 
Logaritma

Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler, sayılar, üstlü ve köklü çokluklar, aralık ve mutlak değer, özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, fonksiyonların çizimi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, karmaşık sayılar.

Geri Dön

0411005 - IY101 - GENEL İŞLETME

 

 İşletmenin amaçlarını ve türlerini tanımlayabilme

İşletmenin ilişkili olduğu bilim dalları ile ilişkisini ve çağdaş amaçlarını kavrayabilme
İşletmenin etkisi altında kaldığı çevreyi, işletmelerin ekonomik, sosyal ve yasal sorumluluklarını açıklayabilme
İşletme türlerini sınıflandırılmasında kullanılan değişik ölçüt ve yaklaşımları açıklayabilme
İşletmeni yapısal analizini sistem yaklaşımı içinde ortaya koyabilme, işletmenin evresel boyutlu temel ve yardımcı fonksiyonlarını kavrayabilme
İşletmecilik dalında kullanılan temel ilkeleri açıklayabilme
Bir endüstri işletmesinin kuruluş çalışmaları için neler yapması gerektiği ve ne gibi aşamaların izlendiğini kavrayabilme
İç ve dış boyutlu büyüklük olgusunu kavrayabilme
Kapasite kavramı ve türlerini kavrayabilme
İşletmenin temel işlevlerini kavrayabilme

 

geri dön

0411006 - IY103 - BİLGİSAYAR-I

 

Günümüzde kullanılan kelime işlemcileri kavrayabilme
Kelime işlemcide yeni bir belge açma, kaydetme ve metin seçmeyi kavrar
Yazılı bir metinde otomatik dilbilgisi denetimi yapabilme
Yazılı bir metinde karakter ve paragrafları biçimlendirebilme
Yazılı bir metni kopyalayarak başka bir yere taşımayı kavrar
Numaralı ve maddeleme işaretleri vermeyi kavrayabilme
Düz bir metini sütunlar halinde yazmayı kavrayabilme
Bir yazıda üst ve alt bilgi oluşturma sayfa numarası verme ve kenar boşlukları ayarlama işlemlerini yapma
Çizim nesneleri ile çizim yapmayı, dosyadan veya bellekten resim eklemeyi ve grafik oluşturmayı kavrayabilme
Tablo oluşturabilme, biçimlendirme ve taşımayı kavrayabilme

0411007 - IY105 - GENEL MUHASEBE

 

Muhasebe ile ilgili temel kavramları açıklama, belgeleri tanıma ve düzenleme
Bilançoyu tanır ve düzenler.
Hesap kavramını kavrayabilme.
İşlemelerin yevmiye maddeleri halinde kayıtlarını düzenleme
Mizanların düzenlemesi
Tek düzen hesap planını kavrayabilme ve uygulayabilme
Varlık hesaplarını tanıma ve işleyişlerini kavrayabilme ve hesaplayabilme
Kaynak hesaplarını tanıma ve işleyişlerini kavrayabilme ve uygulayabilme
Gelir tablosunu düzenleyebilir
Envanter, mizan ve bilanço işlemlerini yapabilme.

0411008 - İY107 - GENEL HUKUK BİLGİSİ

Genel anlamda hukukun ne olduğunu ve hukukun öteki toplumsal düzen kuralları ile arasındaki farkı kavrayabilme

Hukukun çeşitlerini tanıyabilme ve Kamu Hukukun dallarını kavrayabilme

Hukukun temel kaynaklarının neler olduğunu, yasalar ve özellikleri ile yasaların nasıl yapıldığını kavrayabilme
Hak kavramını, hakkı oluşturan malları, ve hakkın türlerini kavrayabilme
Salt ve göreli hakları, mal ve kişi varlığını kavrayabilme
Kişilik kavramın, hak ehliyeti gerçek ve tüzel kişiliklere kavrayabilme
Hangi tür eylemlerin hukuki eylem olduğunu ve hukuki işlerin neler olduğunu kavrayabilme
Hakların nasıl elde edileceğini ve iyiniyet kurallarını kavrayabilme
Hakların kaybedilme sebeplerini, ve hukuki eylemlerle hakların arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
Hakların hak sahibi ve devlet eliyle nasıl korunabileceğini ve ispat kavramını kavrayabilme

 

0411009 - IY109 - İKTİSADA GİRİŞ

 

Ekonomi ile ilgili temel kavramları ve ekonomik sistemleri açıklayabilme.
Mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl belirlendiğini kavrayabilme.
Tüketim ve üretim olaylarının birey, firma ve ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
Değişik piyasalardaki denge şartlarını ve tahlillerini kavrayabilme.
Üretim faktörlerinin gelirden aldığı payı ve genel dengeyi, piyasa başarısızlığını ve sonuçlarını kavrayabilme.

0412001 - TD102 - TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri 

Noktalama ve Yazım Kuralları  Anlatım Bozuklukları

0412002 -  AIL102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf Değişikliği, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının açılması, üniversite reformu, ekonomik alanda gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, tarım ve sanayide yenilikler, hukuk alanındaki gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul- Hatay Sorunu, Kıbrıs Adalar ve Boğazlar Sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Nato ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük ve Türkiyenin bugünkü yapısı.

0412003 - YD108 - İNGİLİZCE-II

Konuşma Dinleme

-Anlama Yazma Okuma

-Anlama

Shopping, buying, selling, place prepositions, I'd like, day of the week, weights and measures, describing people, "What do they look like?", adjectives for decsribing people, imperatives, "How much/many..", "Have got some /any /much /many...","I want...", seasons, climate, weather, Modal can, "Would like...?", Numbers over 100, months, Simple Past Tense with regular/irregular verbs, Simple Past Tense with negatives, YES/NO questions, countries, languages, continents, dates, going to future

geri dön

0412004 - MAT122 - TİCARİ MATEMATİK
Yüzde ve Binde Kavramı, Yüzde ve Binde hesaplamaları, Oran ve Orantı Kavramı, Doğru Ters Bileşik Orantı; Maliyet ve Satış Hesapları; Maliyet Hesapları Üzerinden Verilen Orana Göre Kar ve zarar Tutarlarının Hesaplanması, Maliyet Satış Fiyatlarının Hesaplanması, Satış Üzerinden Verilen Orana Göre; Kar ve Zarar Tutarlarının Hesaplanması; Maliyet ve Satış Fiyatlarının Hesaplanması; Faiz Hesapları; Basit ve Bileşik Faiz Hesapları; İskonto Hesaplamaları, Basit ve Bileşik İskonto Hesaplamaları: Karışım ve Bileşim Kavramları ve Oranlı bölme İşlemlerine İlişkin Hesaplamalar, İstatistikte Temel Kavramların Tanıtılması, Regrasyon ve Korelasyon Hesaplamaları

geri dön

0412005 - IY104 - BİLGİSAYAR-II

 

MS Excel programını tanıyıp amacına uygun kullanabilme, hangi konularda kullanabileceğini kavrar
Dosyaların nasıl oluşturulabileceğini, açma ve kaydetme işlemlerini yapar
Çalışma kitabı oluşturma ve sayfalarda çalışmayı uygulama
Çalışma sayfasına veri girme ve hücreleri biçimlendirmeyi uygulama
Çalışma kitabını seçme ve sayfaları biçimlendirmeyi kavrar
Çalışma sayfasında veri düzenlemeyi yapar.
Hücre ve veri ekleme, kopyalama taşıma işlemlerini uygulama
Excel’de formül oluşturma ve formülü girmeyi uygulama
Grafik çıkarmak için veri girmeyi ve grafik çeşitlerini uygulayabilme
Listeden veri oluşturmayı sıralamayı ve satır bulmayı uygulayabilme
Oluşturulan dosyaları istenildiği gibi rapor haline getirerek çıktı alma

geri dön

0412006 - IY106 - MAKRO İKTİSAT

Milli gelirin temel kavramlarını açıklayabilme ve problemleri çözebilme

Para politikası araçlarını açıklayabilme

Dünyada uygulanan istikrar politikalarını kavrayabilme

Kalkınma ve büyüme sorunlarını kavrayabilme

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve dünyadaki yerini kavrayabilme

 

geri dön

0412007 - IY108 - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Davranış ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilme. Davranış bilimlerinde yöntemleri kavrayabilme.


Davranış düzlemi kavramını kavrayabilme. Sosyal statünün işletmeler için önemini kavrayabilme. Rol kavramının önemini kavrayabilme ve rol belirsizliklerinin işletmenin yapısındaki önemini kavrayabilme.

İşletmelerin yaşayan birer olgu olduklarını kabul edecek olursak beraberinde bir kültür yapısını da taşıdığını kabul etmemiz gerekir. Bu kültür yapısını oluşturan elemanları kavrayabilme ve örgüt kültürünü oluşturabilme işletmenin devamlılığı için oldukça önemlidir.

Tutum ve inançlar insan davranışını etkileyen olgulardır. Örgütsel davranışın belirlenebilmesi için çalışanların tutum ve inançlarının ölçülebilmesi gereklidir.
 Algılama ve öğrenme kuramlarını işletmelere uygulayabilme.

Motivasyonun önemini kavrayabilme. İşletmelerde çalışanların üzerinde motivasyonun etkisini kavrayabilme.

geri dön

0412008 - IY110 - TİCARET HUKUK BİLGİSİ

 

Ticaret Hukukunun esaslarını kavrayıp, ilgili terimleri kavrayabilme
Tacir ve tacir yardımcısı olmanın sonuçlarını kavrayabilme
Ticari borçlara ilişkin hükümleri kavrayabilme

Tacir yardımcılarını tanımlayıp birbirlerinden farkını kavrayabilme

 

geri dön

0413001- IY201- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yönetim sürecini ve özelliklerini tanıyarak, daha sonraki ünitelerde sıkça kullanılacak temel kavramları kavrayabilme.

“İnsan” ın ikinci plana atıldığı disipline edilmiş mekanik üretim ilişkilerinin ön plana çıktığı işletmelerde performans verimlilik ve iş gören tatmini arasındaki bağlantıyı ve sonuçlarını kavrayabilme
Tüm uygulamalarda “insan” ın ön plana çıktığı, insan ilişkilerine dayanan bir yaklaşımla yönetilen işletmelerdeki performans verimlilik ve iş gören tatmini arasındaki bağlantıyı ve sonuçlarını kavrayabilme.

İşletmeye bir “bütün” olarak bakmayı ön gören sistem ve durumsallık yaklaşımlarını temel özellikleri ile öğrenerek, Toplam Kalite Yönetimini ve uygulamadaki sonuçlarını kavrayabilme.
Gerçekleştirilebilir işletme amaçları belirleme, rasyonel kararlar alma ve ulaşılan sonuçların değerlendirilmesinde planlamanın rolünü kavrayabilme.

Amaçların pekiştirilebilmesi için , işler, kişiler ve işlerle kişiler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini kavrayabilme

İnsanların başka bir iradenin emirlerini yerine getirme nedenlerini açıklayarak, yöneticinin astlarını amaçlarına yöneltebilmek için hangi yönetsel süreçleri yerine getirmesi gerektiğini kavrayabilme

Amaçların gerçekleştirebilmesi için yönlendirilmiş ve oyunlaştırılmış bir işbirliğinin gerekli olduğunu kavrayabilme.

Yönetim sürecinin her aşamasında, performansın ölçülebilmesinin yönetici için önemini kavrayabilme.

geri dön

0413002 -  IY203 - FİNANSAL YÖNETİM
Bir işletme için finansmanın önemini kavrayabilme.
Oranlar vasıtasıyla bir işletme hakkında nasıl bilgi edinilebileceğini kavrayabilme.

İşletme sermayesinin özelliklerini, kaynaklarını, finanslama stratejilerini ve işletme sermayesi yönetiminin önemini kavrayabilme.

Yatırım kavramını tanıyarak, yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme.
Bir işletmenin kaynaklarını tanıyarak öz kaynak, yabancı kaynak ayırımını ve kaynakların işletmeye maliyetini kavrayabilme.

geri dön

0413003- IY205 -BİLGİSAYARLI MUHASEBE
İşletme Hesabı Esasına göre tutulan deftere bilgisayar ortamında kayıt yaparak sonuçlarını tablolar halinde düzenleyebilme.

İşletmede çalışan işçilere ait ücret bordroları ile sigorta işlemlerini düzenleyebilme.

Muhasebede kullanılan kartları bilgisayar ortamında düzenleyip, çıktılarını alabilme.

geri dön

0413004 - IY207 - PAZARLAMA İLKELERİ
Pazarlamanın tanımını, kapsamını, pazarlama yönetiminin gelişme dönemlerini modern pazarlama yönetim anlayışını ve pazarlama konularını incelemedeki başlıca yaklaşımları kavrayabilme

Pazarlama sistemi ve pazarlamayı etkileyen makro, mikro işletme içi faktörler ile pazarlama yönetim sürecini kavrayabilme

Pazarlama kararları için bilgi ihtiyacını, bilgi sistemini ve pazarlama araştırma sürecini, başlıca veri toplama metotlarını kavrayabilme

Tüketici Pazar çeşitleri, tüketici pazarlarının demografik, ekonomik özellikleri, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve satın alma karar süreci ile endüstriyel pazarın çeşitleri, yapısı ve özellikleri, endüstriyel alıcı davranışlarını kavrayabilme

Pazar bölümlendirmenin yararları, bölümlendirme kriterleri ve şekilleri, hedef Pazar seçim stratejileri ve konumlandırma ile pazarların değerlendirilmesi ve satış tahminlerini kavrayabilme

Mamullerin sınıflandırılması yeni mamul geliştirme sürecini mamulün hayat seyri, marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri ile mamul farklılaştırmalarını kavrayabilme

Uygulamadaki fiyatlama yöntemlerini, yeni mamul fiyatlandırma stratejilerini, mamul hattının fiyatlandırılmasını ve alıcıların fiyat değişikliklerine tepkilerini kavrayabilme

Tutundurma araçlarının önemini, başlıca tutundurma metotlarını birbirleriyle kıyaslarını, özelliklerini ve bütçesini kavrayabilme

Başlıca dağıtım kanalı alternatifleri dağıtım politikalarını ve fiziksel dağıtım fonksiyonlarını kavrayabilme

Doğrudan pazarlamanın amacını, yararların, şekillerini doğrudan posta ve tele-pazarlama özellikleri ile hizmet işletmeleri tanımını, çeşitlerini, özelliklerine ve pazarlama stratejilerini kavrayabilme
e-Ticaret temel araçlarını, internette pazarlama tür ve unsurları ile pazarlama stratejilerini açıklar

Pazarlama yönetiminde planlama, organizasyon uygulama ve denetim ile uluslar arası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler ve pazara giriş şekillerini kavrayabilme

geri dön

0413005 - IY209 - HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilme. Kurum ve kuruluşlar için halkla ilişkilerin önemini kavrayabilme.
Halkla ilişkilerin interdisipliner bir bilim dalı olmasından dolayı pek çok disiplinin karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan diğer disiplinlerle ortak yönleri olan bir daldır. Bu bağlamda halkla ilişkiler ile ilgili yakın kavramları öğrenebilme ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilme.
Halkla ilişkiler kavramını oluşturan faaliyetlerin neler olduğunu kavrayabilme ve kurumu tanıtma ve tanıtmaya yönelik yapılabilecek halkla ilişkileri uygulayabilme.
Her yönetsel ve organizasyonel faaliyet gibi halkla ilişkiler faaliyeti de planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Herhangi bir halkla ilişkiler faaliyetinin organizasyonda yapılması gereken araştırma, bilgi toplama gibi yöntem ve teknikleri tanıyabilme, uygulayabilme ve değerlendirme süreçlerini uygulayabilme.
Halkla ilişkilerde kişi ve gruplarla olan etkileşim ile ilgili bilgileri kavrayabilme. Halkla ilişkiler mesleğinin özelliklerini ve görev tanımlarını kavrayabilme.
Halkla ilişkiler faaliyetlerini organizasyonda kullanılan iletişim araçlarını ve önemini kavrayabilme.

geri dön

0413006 - IY211 - İSTATİSTİK

 

İstatistiğin işletme yönetimi içindeki yeri ve önemini kavrayabilme.
İstatistik yöntemlerini tanıyıp bunların nasıl uygulandığını kavrayabilme
Verileni belirli bilgileri, göstergeleri türetmenin yollarını kavrayabilme.
Veriler hakkında hangi ek göstergelerin nasıl türetileceğini uygulayabilme
Çeşitli tahmin yöntemlerini uygulayabilme
İşletmeyi ilgilendiren olaylar arasında ilişkilerin varlığını ve ortaya çıkış şekillerini hesaplayabilme
İşletmeyi ilgilendiren olaylar arasında ilişkilerin varlığını ve ortaya çıkış şekillerini uygulayabilme

geri dön

0413007 - IY213 - VERGİ HUKUKU

 

Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını, yer ve zaman bakımından uygulanmasını ve vergilendirme yetkisini kavrayabilme.
Vergiye ilişkin temel kavramları, bunlar arasındaki ilişkileri ve vergilendirme sürecini kavrayabilme.
Vergi idaresinin yapısını ve işleyişini kavrayabilme.
Vergi suçu ve cezalarını kavrayabilme.
Mükellefle idare arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını kavrayabilme. 

geri dön

0414001 - IY202- SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

 

Finansal piyasalar; Türleri; Sermaye Piyasası Kanunu ile Getirilen Düzenlemeler: Sermaye piyasası faaliyetleri, Aracı kurumlar, Yatırım ortaklıkları; Finansal Araçlar: Para piyasası araçları, Sermaye piyasası araçları, İstanbul menkul kıymetler borsası, Hisse senedi piyasası, Tahvil ve bono piyasası; Hisse Senetlerinde Takas ve Saklama: Takasa olan borçların kapatılması, Temerrüt; Kotasyon: Kotasyon sistemleri; Endeksler: Endekslerin kullanım alanları.

geri dön

0414002- IY204 - GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

 

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri;

geri dön

0414003 - IY206 - SATIŞ YÖNETİMİ

 

Satış yönetimini tanımlayabilme ve satış görevlisinin görevlerini, satış tahmin yöntemlerini satış hedeflerini ve bütçesini kavrayabilme,
Satış gücünün örgütlenme şekillerini kavrayabilme Koordinasyonun aşamalarını güçlü koordinasyonun önemini, satış birimlerini değerleme analizlerini ve düzeltici işlevleri kavrayabilme
Satış gücü temsilcilerinde bulunması gereken özellikleri ve şartlarını, satışçılara uygulanan eğitim yöntemlerini kavrayabilme
İyi bir ücretlendirme sisteminin özelliklerini, ücretlendirme yöntemlerini kavrayabilme
Satışçıların davranışsal ve karakter özellikleri ile satışçıları üç başlık altında toplayabileceğimiz görevlerin kavrayabilme
Satış konuşmasının safhalarını, giriş ve sunuşta dramatizasyonu kavrayabilme
İtiraz etme nedenleri ve ortaya çıkış şekillerine göre itirazları ayırt ederek karşılayabilmeyi kavrayabilme
Satışın takibi ve kontrolünde satıcının görevlerini, satın alıcı ve satıcıya yararları ile takip ve kontrolde dikkat etmesi gereken hususları kavrayabilme
Satıcının sorumluluk alanını, teslim, mülkiyet ve diğer yan borçlarını ve satış yönetiminin kültürel boyutlarını kavrayabilme
Kişisel satışın tanımını, özelliklerini, gelişimini, önemini, amaçlarını avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilme.
Kişisel satış faaliyetlerinde satış temsilcisi kavramını, kişisel satış ve ilkesel satış ile kişisel satış ve ahlak konularını kavrayabilme.
Kişisel satışta iletişim ve duygusal durumu, sözlü ve sözsüz iletişim, iletişim geliştirmeyi, iletişimi olumsuz etkileyen faktörleri kavrayabilme. .
Olası müşteriler hakkında bilgi toplama ve hazırlık ile görüşmenin planlanması görüşmeye hazırlık ve randevu almayı kavrayabilme.
Satış görüşmesinde ilk izlenimi, satışın sunumunu, sunuş stratejilerini, müşteri davranış çeşitlerini ve müşteri ilişkilerinde açıklığı kavrayabilme.
Müşteri itiraz nedenleri ve çözüm önerilerini, müşteri itiraz çeşitlerini, doğru zamanda, cevaplama metotlarını, cevaplama sürecini, tutum ve itirazları karşılama kurallarını kavrayabilme.
Kişisel satışta kapanış teknikleri, kapanış zamanı ve sürenin sona erdirilmesi, görüşmenin değerlendirilmesini, satış sonrası müşteri hizmetlerini ve soru sorma tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme.

geri dön

0414004 - IY208 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, örgütlenmesini ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme.
İnsan kaynakları planlamasını ve bu konuda kullanılan teknikleri kavrayabilme.
İnsan kaynaklarının seçimi ve yönlendirilmesi yöntemlerini kavrayabilme.
İnsan kaynaklarının eğitim ve geliştirilmesinin önemini ve bunun organizasyonların başarısına katkısını kavrayabilme.
Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemlerini kavrayabilme.
Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme ihtiyacını kavrayabilme.

geri dön

0414005 - IY2010 - ÜRETİM YÖNETİMİ

 

Üretim yönetiminin temel kavramları, üretim sistemleri, ürün geliştirme, talep tahminleri, fabrika yerinin seçimi, fabrika düzenleme, teknoloji seçimi, kapasite planlaması. Stok kontrolü, üretim planlama ve kontrol, toplam kalite yönetimi, tamir bakım planlaması, iş analizleri-metot geliştirme ve iş ölçümü

 

geri dön

 


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak