Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) Ön Lisans Programı;

Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarih ve 283391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerin (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli) istihdamının zorunlu hale getirilmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı mevzuat değişiklikleri ve süreklilik arz eden gelişmeler sonucunda, bu alanda yetişmiş eğitimli ve nitelikli bireylere duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak,

1. Çalışma hayatında maruz kalınabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili yasal mevzuatları ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, 

2. Çalışma alanında değişen mevzuatlara bağlı olarak gerekli düzenlemeleri yapabilen, risk değerlendirmesi ve acil eylem planları hazırlayabilen, 

3. Ekip çalışması ve etkin iletişim konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip, 

4. Mesleki etik kurallara uygun davranan,

5.Sorumluluk bilinci ve analitik düşünce gücü gelişmiş,

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada ve Ülkemizde iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni yasal düzenlemelere ve bu alanda eğitimini tamamlamış nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç iş sağlığı ve güvenliği alanına verilen önemi daha da arttırmaktadır.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak uygulamaların profesyoneller ve eğitimli meslek elemanları aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında hedeflenen başarı, süreklilik ve kalıcılık sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara iş sağlığı ve güvenliği alanında diploma verilir. Diplomayı alan öğrencilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri unvanı elde ederler. İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. 

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alabilmektedirler.

Programın uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi bu alanda eğitim almak isteyip çeşitli nedenlere bağlı olarak örgün eğitime devam edemeyen bireyler için aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır:

1.Kamuda görev yapan ve çalıştığı kurumda veya kurumlarda iş güvenliği uzmanı olarak görev almak isteyen bireylere,

2. Aktif iş hayatındayken diploma sahibi olmak isteyen bireylere,

3. Kıdemlerini yükseltmek isteyen kamu görevlilerine,

4. Üniversite de örgün ve ikili eğitim için geç kaldığını düşünenlere,

5. Üniversite öğrenimini tamamlarken iki diploma sahibi olmak isteyen öğrencilere,

6. Sınavsız geçiş hakkından yararlanmak ve liseden sonra iş hayatına atılmak isteyen öğrencilere,

7. Üniversite eğitimini tamamlayan yeniden üniversite eğitimi almak isteyen bireylere,

8. Ceza evlerinde bulunan bireylere,

9. Çocuklarına örnek olmak isteyen anne ve babalara,

10. Fiziksel engeli bulunan bireylere.

 

 

 

 

1. Dönem

► Zorunlu : 10 Ders, 25 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-1001

TDL101

TÜRK DİLİ I

2 – 0

2

2

Açık

048-1002

AIT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2 – 0

2

2

Açık

048-1003

YDL101

YABANCI DİL I

3 – 0

3

4

Açık

048-1004

ENF105

BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI

4 – 0

4

4

Açık

048-1005

MAT103

TEMEL MATEMATİK

2 – 0

2

4

Açık

048-1006

FIZ101

GENEL FİZİK

3 – 0

3

3

Açık

048-1007

ISG101

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

3 – 0

3

4

Açık

048-1008

ISG103

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

2 – 0

2

3

Açık

048-1009

ISG105

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

2 – 0

2

3

Açık

048-1010

ISG107

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

2 – 0

2

3

Açık

2. Dönem

► Zorunlu : 9 Ders, 22 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-2001

AIT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2 – 0

2

2

Açık

048-2002

TDL102

TÜRK DİLİ II

2 – 0

2

2

Açık

048-2003

YDL102

YABANCI DİL II

3 – 0

3

3

Açık

048-2004

EHP106

KİMYA I

3 – 0

3

4

Açık

048-2005

ISG102

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

2 – 0

2

4

Açık

048-2006

ISG104

İŞ HİJYENİ VE ORTAM GÖZETİMİ

2 – 0

2

3

Açık

048-2007

ISG110

ERGONOMİ

2 – 0

2

3

Açık

048-2008

ISG106

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR,

3 – 0

3

3

Açık

048-2009

ISG108

İŞ YERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ

3 – 0

3

3

Açık

3. Dönem

► Zorunlu : 4 Ders, 11 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-3001

ISG223

KORUNMA POLİTİKALARI

2 – 0

2

2

Açık

048-3002

ISG203

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ I

3 – 0

3

3

Açık

048-3003

ISG205

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3 – 0

3

3

Açık

048-3004

ISG207

MAKİNE VE TEÇHİZAT

3 – 0

3

3

Açık

3. Dönem

► Seçmeli : 048-3S01 - SEC203 - Güz Dönemi Seçmeli, 5 Dersle Sınırlı

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-3005

ISG209

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RAPORLAMA,

2 – 0

2

2

Açık

048-3006

ISG211

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

2 – 0

2

3

Açık

048-3007

ISG221

EL ALETLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

2 – 0

2

3

Açık

048-3008

ISG213

ACİL DURUM YÖNETİMİ

2 – 0

2

3

Açık

048-3009

ISG215

İKLİMLENDİRME

2 – 0

2

3

Açık

048-3010

ISG217

TAŞIMA VE DEPOLAMA

2 – 0

2

3

Açık

048-3012

ISG219

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

2 – 0

2

3

Açık

4. Dönem

► Zorunlu : 5 Ders, 12 Kredi

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-4001

ISG202

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

2 – 0

2

3

Açık

048-4002

ISG204

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ II

3 – 0

3

3

Açık

048-4003

ISG206

TEHLİKELİ İŞ KOLLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3 – 0

3

3

Açık

048-4004

ILY202

İLK YARDIM

2 – 0

2

3

Açık

048-4005

ISG208

YANGIN VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

2 – 0

2

3

Açık

4. Dönem

► Seçmeli : 048-4S01 - SEC204 - Bahar Dönemi Seçmeli, 5 Dersle Sınırlı

BİM Kodu

Kodu

Adı

Teo. – Uyg.

Kredi

AKTS

Durumu

048-4007

ISG218

RİSK DEĞERLENDİRME PROJE ÇALIŞMASI

2 – 0

2

3

Açık

048-4008

ISG210

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE

2 – 0

2

3

Açık

048-4009

ISG212

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

2 – 0

2

3

Açık

048-4010

ISG214

ETİKETLEME VE İŞARETLEME

2 – 0

2

3

Açık

048-4011

ISG216

ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ

2 – 0

2

3

Açık

 


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak