EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI
Dünyada ve ülkemizde konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarında; arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle, emlak ve emlak yönetimi sektöründe, iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme konularında yetişmiş personele duyulan gereksinim artmaktadır. Bunun yanı sıra, gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesinde uluslararası değerleme standartlarına uyum sağlamak ülkemiz için bir zorunluluk olarak değerlendirilmekte ve emlak yönetimi uygulamalarının yasal boyutlar kazanacağı düşünülmektedir.
Emlak Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının amacı, uluslar arası meslek standartlarına uygun teorik ve pratik bir eğitim uygulaması gerçekleştirilerek, bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin mesleki ve akademik bilgiler ışığında, emlak sektöründe ulusal ve uluslar arası kuruluşların gereksinim duyduğu mesleki sorumluluk sahibi, iş ahlakı bilinci gelişmiş, emlak satış ve teknikleri konularında uzman ara eleman niteliğinde kişiler yetiştirmektir. Ayrıca, emlak pazarlaması ve yönetimi konusunda hizmet danışmanlığı yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Ülkemizde konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında; arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle, emlak yönetimi konusunda uzman elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizde bu alandaki istihdam olanakları oldukça geniş bir boyut kazanacaktır. Bütün bu bilgilerin ışığında, bu alanda meslek sahibi olacak kişilerin akademisyenler ve eğitimli meslek elemanları aracılığı ile yetiştirilmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim modeli, bugün yurtdışında etkin ve yoğun bir biçimde uygulanmaktadır.
 
Türkiye’de de eğitimin kitlelere yayılması ve daha geniş kitleler tarafından alınması, büyük önem taşımaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, emlak ve emlak yönetimi programı  ülkemizin genel politika ve stratejik planlarıyla oldukça uyum sağlamaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda 40 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.
Mezunlar; Emlak Pazarlama Yöneticisi unvanını alacaklardır.Emlak ofisi açabilecekleri gibi, Arsa Ofisi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlüğü ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde, organize emlak şirketlerinde, büyük binaların ve iş merkezlerinin yönetimlerinde çalışabilmektedirler.

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ DERS PROGRAMI

1. Dönem   ► Zorunlu : 9 Ders, 22 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0451010  TDL101  TÜRK DİLİ I  2 – 0  Açık 
0451011  AIT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  2 – 0  Açık 
0451012  YDL101  YABANCI DİL I  3 – 0  Açık 
0451013  GIS101  GENEL İŞLETME  3 – 0  Açık 
0451015  HUK101  TEMEL HUKUK  2 – 0  Açık 
0451020 ENF105  BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI  4 – 0  Açık 
0451017  MAT103  TEMEL MATEMATİK  2 – 0  Açık 
0451018  EYN111  GAYRİMENKULDE TEMEL KAVRAMLAR  2 – 0  Açık 
0451019  HIG101  HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ  3 – 0  Açık 
             
2. Dönem   ► Zorunlu : 9 Ders, 20 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0452014  AIT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  2 – 0  Açık 
0452015  YDL102  YABANCI DİL II  3 – 0  Açık 
0452016  EKO102  GENEL EKONOMİ  2 – 0  3 Açık 
0452017  MUH102  GENEL MUHASEBE  3 – 0  Açık 
0452018  ETK102  ETİK  2 – 0  Açık 
0452019  BIL102  BİLGİSAYAR II  2 – 0  Açık 
0452020  EYN106  BİNA VE YÖNETİMİ  BİLGİSİ  2 – 0  Açık 
0452021  EYN108  EMLAK İŞLETMECİLİĞİ  2 – 0  Açık 
0452022  TDL102  TÜRK DİLİ II  2 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Zorunlu : 6 Ders, 14 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0453012  PZI201  PAZARLAMA İLKELERİ  3 – 0  Açık 
0453013  EYN203  EMLAK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI  2 – 0  Açık 
0453015  EYN205  BANKACILIK VE EMLAK KREDİ SİSTEMİ  2 – 0  Açık 
0453016  TDV201 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI  3 – 0  3 Açık 
0453017  EYN211  İNŞAAT MUHASEBESİ  2 – 0  Açık 
0453022  DVB203  DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM  3 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Seçmeli : 0453S01 - SEÇ203 - Seçmeli Grup - II, 1 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0453018  EGK201  ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA  2 – 0  Açık 
0453021  EYN213  GAYRİMENKUL HUKUKU  2 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Zorunlu : 7 Ders, 17 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0454011  EYN202  EMLAK PAZARLAMA YÖNTEMİ  3 – 0  Açık 
0454012  SPT202  SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ  3 – 0  Açık 
0454015  EYN206  GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  2 – 0  Açık 
0454016  EYN208  İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI  2 – 0  Açık 
0454021  EYN212  EMLAK SİGORTA İŞLEMLERİ  2 – 0  Açık 
0454022  GRS202  GİRİŞİMCİLİK  2 – 0  3 Açık 
0454023  INY202  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  3 – 0  3 Açık 
             
4. Dönem   ► Seçmeli : 0454S01 - SEÇ204 - Seçmeli Grup - III, 1 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
0454017  EYN218  ARSA ÜRETİMİ ÇEVRECİ UYGULAMALAR  3 – 0  Açık 
0454018  TKY202  TOPLAM KALİTE YÖNETİM VE STANDARDİZASYON  3 – 0  Açık 

 

I. DÖNEM
TDL101 - TÜRK DİLİ I

Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı, Dünya Dilleri ve Türkçe, Türk Dilinin Tarihçesi, Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler, Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri, Kelime Türleri, Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu, E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller, Cümle, A- Cümlenin Öğeleri, B- Cümle Çeşitleri, Yazım Kuralları

 

AIT101 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri. Şark Meselesi, Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları), I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti, I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu. Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele, Batı Cephesi Savaşları, Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar, Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması

 

YDL101 - YABANCI DİL I

Manage simple, routine exchanges, “to be” Possessive adjectives, Questions and negatives, countries, Everyday objects, countries, opposite adjectives, “What time is it?” Social expressions: I'm sorry. Excuse me!, There is/are, How many?, Prepositions of place, Give and receive information about travel and buy tickets, Agree and disagree with others, order a meal, Agree and disagree with others, order a meal, Describe events and activities, Express likes and Dislikes, Relate personal experience, Simple Past Tense

 

GIS101 - GENEL İŞLETME

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, İşletmenin amaçları, hukuki şekilleri, büyüklükleri, Kapasite ve türleri, İşletmenin çevresi, İşletmenin sınıflandırılması, İşletmenin kuruluş aşamaları, Uluslar arası işletmecilik, İşletmenin Fonksiyonları; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Ar-Ge

 

HUK101 - TEMEL HUKUK

Hukukun bilgi kaynakları; Toplumsal düzen kuralları; Hukukun kaynakları; Hukukun dalları; Yargı örgütü; Dava türleri; Hukuk kurallarının uygulanması; Hukuki olaylar, fiiller ve işlemler; hak kavramı; Müeyyide kavramı; Kişilik kavramı; Sorumluluk kavramı; Borç kavramı; Mülkiyet kavramı; Miras kavramı.

 

MAT103 - TEMEL MATEMATİK

Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma ve özellikleri

 

EYN111 - GAYRİMENKULDE TEMEL KAVRAMLAR

Teknik yönden, kullanım yönünden ve yasalar açısından bina ve yapı kavramı ile arsa ve arazi kavramlarının tanımlanması; bir gayrimenkulün çevresini tanıma, komşu binaların ve fonksiyonlarının tespiti, arsa kullanım sınırları ve konuya ilişkin dosya düzenleme tekniği; teknik paftalar ve yasal çerçeve; yapı düzenleri ve bunlara ilişkin yönetmelikler; bahçe mesafelerini, proje ölçeklerini anlama ve tanımlama ile örnek projeler.

 

HIG101 - HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Bu derste halkla ilişkiler bir işletme fonksiyonu; iletişim ise onun bir aracı olarak ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak işletme örgütlerine içselleştirilecektir.

 

ENF105 - BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI

Bilişim teknolojileri, yazılım donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programı, veri sunumu ve elektronik tablolama programları, internet kullanılması, bilişim teknolojisinin sosyal yapı üzerindeki güvenliği ve ilgili etik kavramlar

 

II. DÖNEM
AIT102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Anlaşması’nın Tahlili ve Sevr ile kıyaslanarak değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı, İnkılâp Kavramı. Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Halkçılık, Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar), Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler, Atatürk Dönemi Dış Politikası, Genel Değerlendirme

 

YDL102 - YABANCI DİL II

Past Simple: negative, yes/no questions and short answers, Past Simple questions, past time phrases with ago, last and in, Can/can’t for possibility, Adjectives to describe places. Comparatives, Present Continuous for “now” , Present Simple or Present Continuous, Imperatives; should/ shouldn’t, Questions with like, Health problems and treatment, Be going to: positive, negative and Wh- questions, Might; be going to: yes/no questions and short answers, Superlatives, Past participles, Present Perfect for life experiences: positive and negative, Have you ever…? Questions and short answers

 

EKO102 - GENEL EKONOMİ

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve iktisadi sistemler. Ekonominin konusu, mikro ve makro ekonomi ayrımı. Fiyat teorisi, arz, talep ve özellikleri. Tüketici davranışları teorisi ve fayda. Firma davranışları, üretim ve üretimin maliyetleri, piyasa yapıları, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları. Faktör piyasaları ve faktör gelirleri. Ulusal gelir, ulusal gelirin ölçülmesi ve ulusal gelir ile ilgili temel kavramlar. İstihdam, işsizlik, büyüme, enflasyon sorunları. Enflasyon ve işsizlik değiş-tokuşu (phillips eğrisi). Makro politikalar, para ve maliye politikaları.

 

MUH102 - GENEL MUHASEBE

İşletme ve muhasebe kavramları, temel mali tablolar, hesap kavramı, Tek düzen hesap planı, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebede kullanılan defterler, muhasebe kayıt sistemleri, işletmelerde muhasebe süreci, stoklar ve katma değer vergisi hesaplarının işleyişi, dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli (borç) yabancı kaynak, uzun vadeli (borç) yabancı kaynak, öz kaynak, gelir ve gider hesaplarının işleyişi, dönem sonu muhasebe işlemlerinin aşamaları, envanter ve değerlendirme işlemleri, varlıkların, yabancı kaynakların (borç), gelirlerin ve giderlerin dönem sonu işlemleri, gelir tablosu ve bilançonun hazırlanması

 

ETK102 - ETİK

Etik Kavramı: Etik ve Ahlak, Etik ve Yasalar, Meslek Etiği ve Kodları, Etik Dışı Davranışların Ussallaştırılması, Görgü Kuralları ve Etik; Sosyal Davranış.

 

BIL102 - BİLGİSAYAR II

MS Excel programını tanıma, Dosyaların oluşturulması, açma ve kaydetme işlemleri, Çalışma kitabı oluşturma ve sayfalarda çalışma, Çalışma sayfasına veri girme ve hücreleri biçimlendirme, Çalışma kitabını seçme ve sayfaları biçimlendirme, Çalışma sayfasında veri düzenleme, Hücre ve veri ekleme, kopyalama taşıma işlemleri, Excel’de formül oluşturma ve formülü girme, Grafik çıkarmak için veri girişi ve grafik çeşitleri, Listeden veri oluşturmayı sıralama ve satır bulma, Oluşturulan dosyaları istenildiği gibi rapor haline getirerek çıktı alma.

 

EYN106 - BİNA VE YÖNETİMİ BİLGİSİ

Bina ve yapım ile İlgili temel ilkeler; Bina tipleri, Binayı oluşturan yapı elemanları, Bina yapımında kullanılan yapı malzemeleri, Yapılarda taşıyıcı sistemler, yapım yöntemleri ve uygulama

 

EYN108 - EMLAK İŞLETMECİLİĞİ

Emlak İşletmeciliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi, emlak işletmecisinin görevleri; Türkiye’deki ve Avrupa’daki Emlakçılık Mevzuatının karşılaştırılması, Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu yasasına ilişkin değerlendirmeler; emlak işletmeciliği kapsamına giren hizmetler; bir emlak işletmesinde bulunması gereken asgari nitelikler, emlak işletmesinin kuruluşu, faaliyet biçimi, franchising sistemi, müşterilerle imzalanan sözleşme örnekleri; pazarlanması üstlenilen bir satılık gayrimenkule ilişkin yapılması gereken işlemler; alım-satımda ve kiralamalarda yapılması gereken işlemler.

 

TDL102 - TÜRK DİLİ II

Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar, b) Anlatım türleri ,c) Anlatım bozuklukları, Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş, Makale, deneme, eleştiri, fıkra, Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal, Rapor, tutanak, Yazı türleriyle ilgili uygulamalar, Konuşma Sanatı ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler, b)Konuşma türleri (uygulama), Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma, Metin inceleme ve seçme yazılar

 

PZI201 - PAZARLAMA İLKELERİ

Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: İşletme misyonu, İşletme amaçları, Portföy oluşturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranışsal bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma konularından oluşmaktadır.

 

EYN203 - EMLAK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

Emlak Yönetiminin Esasları; Kooperatif, Devre Mülk, Çiftlik, Bina, Site v.b Kavramlar ve Bunların Yönetimindeki Esaslar ve Yönetimindeki Farklılıklar; Ortak kullanım mekanları olan binalar, iş merkezleri, iş hanları, plazalar ve sitelerde ortak yaşam kuralları, üyelerin uymakla yükümlü oldukları kurallar ve yerine getirilmesi gerekenler; Ortak Kullanımdaki Araçlar; Bina, iş hanı,kompleks yapıların işletme yöntemleri, ilkeleri, komşuluk ilişkileri, işyeri düzenlemeleri, işyeri sahiplerinin sorunları, ortak giderlerin karşılanması; Çevre Düzenlemesi ve Koruması; Güvenlik Esasları; Emlak Yönetimine ilişkin örnek olay çalışmaları.

 

EYN205 - BANKACILIK VE EMLAK KREDİ SİSTEMİ

Finansal Sistem, Finansal Sistemin Temel Unsurları, Bir Finansal Kurum Olarak Bankalar Ve Türleri, Türk Bankacılık Sistemi, Bankaların Mevduat Toplama, Kredilendirme ve Diğer İşlemleri, Emlak Finansman Sistemi, Türkiye’de Uygulanan Konut Finansman Politikaları, Türkiye Konut Finansman Sistemleri, Bankacılık Açısından İpotekli Konut Kredileri ve İşleyişi, Finans Matematiği ve Borç İtfa Tablolarının Hazırlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TDV201 -TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Dersin amacı, Tüketici’nin kim olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini öğretmektir. Daha önce alınmış olan pazarlama dersleri, bu derse temel oluşturmaktadır. Tüketicinin tanımı ve türleri, motivasyon, öğrenme ve karar verme süreçleri aktarılmaktadır. Tüketiciyi etkileyen unsurlar ve tüketici ile iletişim konuları üzerinde durulmaktadır.

 

EYN211 -İNŞAAT MUHASEBESİ

İnşaatla İlgili Kavramlar, Gayrimenkul ve İnşaat İşlerinde Vergileme, İnşaat İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım İşlerinde Maliyet Muhasebesi, Özel (Yap-Sat) İnşaat İşletmeleri, Arsa (Kat) Karşılığı Yapılan İnşaat İşleri, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri

 

DVB203 -DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

Sözel İletişim; Bireyler Arası İletişimin Bir Boyutu Olarak Konuşma Becerileri; Bireyler Arası İletişimin Bir Boyutu Olarak Dinleme Becerileri; Sözsüz İletişim; İşaretler ve Anlamlar; Stres ve Stres Yönetimi; Grup; Grup Dinamikleri; Grupta Değişim ve Etkilenme; Küçük Grup Özellikleri ve Küçük Gruplarda Konuşma; İkna, Konuşma ve Dinleme; Bireyler Arası İletişimde Zaman ve Zaman Yönetimi; Kültür ve İletişim.

 

EGK201 -ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Bu derste bireyin kendini ifade etmesine yönelik konular, genel kapsamı ile iletişim konuları ile kitleye, gruba karşı etkili ve güzel konuşma ile ilgili konular anlatılacaktır.

EYN213 -GAYRİMENKUL HUKUKU

 

Bu derste gayrimenkul türleri ve özellikleri açıklanacak, gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet kavramları hukuki açıdan değerlendirilecektir.

 

 

EYN202 -EMLAK PAZARLAMA YÖNTEMİ

Bu ders öğrencilere emlak ve emlak pazarlaması konularının öğretilmesine yöneliktir. Emlak pazarlamasına ilişkin temel kavramlar, emlak pazarının yapısı ve özellikleri, emlak bilgi sistemi, emlak finansmanı, emlak pazarında tüketici davranışları,emlak pazarında pazarlama ve satış teknikleri ve emlak pazarlaması etiği konuları ele alınacaktır.

 

 

SPT202 -SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Kişisel Satışa Giriş, Satış Temsilcisi Kavramı ve Satış Temsilcisine İlişkin Özellikler, Kişisel Satış Faaliyetlerinde İletişim ve Beden Dili, Kişisel Satış Sürecinde Bilgi Toplama ve Hazırlık, Kişisel Satış Sürecinde Satış Anı, Kişisel Satış Sürecinde Müşteri İtirazları ve İtirazları Karşılama Teknikleri, Kişisel Satış Sürecinin Kapatılması. Pazarlama Hedefleri Bakımından Pazarlama Teknikleri, Pazarı Elde Etme Şekli Bakımından Pazarlama Teknikleri, İlişki Pazarlaması, Talep Durumuna Göre Çağdaş Yönetimsel Pazarlama, Veri Tabanı Pazarlaması (Database Marketing) ve Maksi Pazarlama (Maxi Marketing), Değer Pazarlaması, Post Modern Pazarlama, Aydınlatılmış Pazarlama ve Elektronik-Siber Pazarlama, Kullanılan Dağıtım Kanalları Bakımından Yeni Pazarlama Teknikleri, Bir Dağıtım Aracı Olarak Franchising.

 

 

EYN206 -GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Gayrimenkul değerlemesinin temel kavram ve yöntemlerini, uygulama ve alanları, kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz değerlemesi, değerlemenin önemi ve yasamızdaki yeri.

 

EYN208 -İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI

Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları, Tapu İşlemleri, Türkiye'de Kat Mülkiyeti Mevzuatı ile Site ve Bina Yönetimi, Gayrimenkule İlişkin Diğer Mevzuat, İmar Uygulama Süreçleri, Türkiye'de Planlama ve Yerel Yönetimler, İmar Mevzuatında Yapım Uygulamaları, İmarla İlgili Diğer Mevzuat

 

EYN212 -EMLAK SİGORTA İŞLEMLERİ

Çeşitli emlak sigortası türlerine ve sigortacılığa ilişkin temel prensipleri ve emlak sigortalarının teminat türlerini içermektedir.

 

EYN212 - GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri

 

INY202 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Analizi, İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Bulma-Seçme, Oryantasyon, Personel Eğitimi, Kariyer Yönetimi, Performans Değerleme, Ücret Yönetimi, İş Değerlemesi, Disiplin, İş Sağlığı Güvenliği, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

 

EYN218 - ARSA ÜRETİMİ ÇEVRECİ UYGULAMALAR

Arsa ve Arsa Tanımı: Araziden arsaya geçiş süreci, Ayırma, Birleştirme, Sınır düzeltme, Yola terk ve yoldan ihdas, Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü.

 

TKY202 - ARSA ÜRETİMİ ÇEVRECİ UYGULAMALAR

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi ve Efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları ve istatistiksel dağılımlar

1. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
  TD101 TÜRK DİLİ-I 2 0 0
  AiL101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 0
  YD107 İNGİLİZCE-I 2 0 0
  EY101 Genel İşletme 2 0 2
  EY103 Davranış Bilimlerine Giriş 2 0 2
  EY105 Temel Hukuk 2 0 2
  EY107 Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2
  EY109 Matematik 2 0 2
  EY111 Gayrimenkulde Temel Kavramlar 2 0 2

2. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
  TD102 TÜRK DİLİ-II 2 0 0
  AIL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0 0
  YD108 İNGİLİZCE-II 2 0 2
  EY102 Genel Ekonomi 2 0 2
  EY104 Genel İletişim 2 0 2
  EY106 Bina ve Yapım Bilgisi 2 0 2
  EY108 Emlak İşletmeciliği 2 0 2
  EY110 Genel Muhasebe 2 0 2
Seçmeli Dersler
  EY112 Bina ve Site Yönetimi 2 0 2
  EY114

Girişimcilik

2 0 2
  EY116 İş Etiği 2 0 2
  EY118 İleri Excel Uygulamaları 2 0 2
  EY120 Mesleki İngilizce I 2 0 2

 

3. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
  EY201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3
  EY203 Emlak Yönetimi ve Uygulamaları 2 0 2
  EY205 Bankacılık ve Emlak Kredi Sistemi 2 0 2
  EY207 Tüketici Davranışları 2 0 2
  EY209 Sunum Teknikleri 2 0 2
  EY211 İnşaat Muhasebesi 2 0 2
Seçmeli Dersler
  EY213 Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri 2 0 2
  EY215 Marka Yönetimi 2 0 2
  EY217 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2
  EY219 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
  EY221 Mesleki İngilizce II 2 0 2

4. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
  EY202 Emlak Pazarlama Yönetimi 2 0 3
  EY204 Satış Teknikleri 2 0 2
  EY206 Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri 2 0 2
  EY208 İmar ve Belediye Mevzuatı 2 0 2
  EY210 Halkla İlişkiler 2 0 2
  EY212 Emlak Sigorta İşlemleri 2 0 2
Seçmeli Dersler
  EY214 Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği 2 0 2
  EY218 Emlak Geliştirme ve Arsa Üretimi 2 0 2
  EY220 Gayrimenkulde Çevreci Uygulamalar 2 0 2
  EY222 Gayrimenkul Hukuku 2 0 2

 

TD101 - TÜRK DİLİ I

Dil,Diller ve Türk Dili
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle
Kelime Türleri
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

geri dön

AiL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

geri dön

YD107 - İNGİLİZCE-I
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

geri dön

EY101-GENEL İŞLETME

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, İşletmenin amaçları, hukuki şekilleri, büyüklükleri, Kapasite ve türleri, İşletmenin çevresi, İşletmenin sınıflandırılması, İşletmenin kuruluş aşamaları, Uluslar arası işletmecilik, İşletmenin Fonksiyonları; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Ar-Ge, Örnek Olay Çalışmaları.

geri dön

EY103-DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

Temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Bireysel temel davranış modeli. Davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama (Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi). Öğrenme (Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması). Kişilik ve Benlik (Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi). Tutumlar ve davranışlar.

geri dön

EY105-TEMEL HUKUK

Toplumu düzenleyen kuralların, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dalları, hukuk kurallarının sınıflandırılması ve uygulanması, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması konuları ile ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

geri dön

EY107-TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi teknolojilerinin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki kullanım alanlarını öğretmeyi içeren ders; bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi, internet ve kelime işlemci programının kullanım becerilerini vermektir.

geri dön

EY109-MATEMATİK

Reel sayı sistemi, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, oran ve orantı, yüzde ve faiz oranları, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri, ilişki ve fonksiyon kavramları konusundaki bilgilerin ışığında, emlak sektöründe bazı uygulamaları üzerinde problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

geri dön

EY111 -GAYRİMNENKULDE TEMEL KAVRAMLAR

Teknik yönden, kullanım yönünden ve yasalar açısından bina ve yapı kavramı ile arsa ve arazi kavramlarının tanımlanması; bir gayrimenkulün çevresini tanıma, komşu binaların ve fonksiyonlarının tespiti, arsa kullanım sınırları ve konuya ilişkin dosya düzenleme tekniği; teknik paftalar ve yasal çerçeve; yapı düzenleri ve bunlara ilişkin yönetmelikler; bahçe mesafelerini, proje ölçeklerini anlama ve tanımlama ile örnek projeler.

geri dön

TD102 -TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları, Sözcük türleri, Sözcük grupları, Cümle, Cümle türleri, Cümlenin öğeleri, Dil yanlışları, Anlatım bozuklukları, Yazılı ve sözlü anlatım, Anlatım biçimleri, Metin üzerinde çalışmalar, Edebi akımlar ve bunlara örnekler.

geri dön

AIL102 -ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf Değişikliği, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının açılması, Üniversite reformu, Ekonomik alanda gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Tarım ve sanayide yenilikler, Hukuk alanındaki gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul-Hatay Sorunu, Kıbrıs Adalar ve Boğazlar Sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, NATO ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük ve Türkiyenin bugünkü yapısı

geri dön

YD108 -İNGİLİZCE-II

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama,Shopping, Buying, Selling, Place prepositions, I'd like, Day of the week, Weights and measures, Describing people, "What do they look like?", Adjectives for decsribing people, Imperatives, "How much/many..", "Have got some /any /much /many...","I want...", Seasons, Climate, Weather, Modal can, "Would like...?", Numbers over 100, Months, Simple Past Tense with regular/irregular verbs, Simple Past Tense with negatives, YES/NO questions, Countries, Languages, Continents, Dates, Going to future

geri dön

EY102 -GENEL EKONOMİ

İktisat biliminin tanımı, ilgi alanları, temel kavramları, tarihsel gelişimi, fiyat teorisi, arz-talep arasındaki ilişkileri, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, tam rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet Oligopol piyasalarının yapısı, milli gelir ve tanımları, tüketim ve yatırım fonksiyonu, çarpan ve hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para ve maliye politikaları, kalkınma ve büyüme, uluslar arası para sistemleri vb konularda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

geri dön

EY104 -GENEL İLETİŞİM

İletişim kavramının tanımlanması, iletişimin işlevleri, iletişim türleri ve sınıflandırılması, iletişim sürecinin unsurları, iletişim engelleri, iletişim engellerini aşma yolları, etkili iletişim kurma yolları konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Sözsüz iletişim, beden dili, elektronik iletişim ve internet teknolojileri, meslek hayatında iletişim, örgüt içi iletişim ve yazışma, kurumlar arası yazışma, teknolojik araçlar ve iletişim, büro yönetimi ve halka ilişkiler, imaj ve vizyon oluşturma, kitle iletişimi konuları ele alınacaktır.

geri dön

EY106 -BİNA VE YAPIM BİLGİSİ

Mimarlığın tanıtımı, mimarlıkta kullanılan kavramlar, tasarımın unsurları, konuttaki esas işlevler, konutların çevresi ile olan bağlantıları, bina türleri, yapı malzemeleri, çatı yapıları, binalarda kalite ve kontrol ile ilgili bilgiler verilerek uygulamalar üzerinden pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

geri dön

EY108 -EMLAK İŞLETMECİLİĞİ

Emlak İşletmeciliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi, emlak işletmecisinin görevleri; emlak işletmeciliği kapsamına giren hizmetler; bir emlak işletmesinde bulunması gereken asgari nitelikler, emlak işletmesinin kuruluşu, faaliyet biçimi, franchising sistemi, müşterilerle imzalanan sözleşme örnekleri; pazarlanması üstlenilen bir satılık gayrimenkule ilişkin yapılması gereken işlemler; alım-satımda ve kiralamalarda yapılması gereken işlemler.

geri dön

EY110 -GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, muhasebe ile ilgili temel kavramların açıklanması, muhasebede kullanılan defterlerin ve belgelerin tanıtılması, muhasebe sürecinin işleyişi, hesap planı, aktif pasif hesapların işleyişi, gelir tablosu ile maliyet hesapları incelenir.

geri dön

EY201 -PAZARLAMA İLKELERİ

Dersin içeriği; Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: İşletme misyonu, İşletme amaçları, Portföy oluşturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranışsal bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma konularından oluşmaktadır.

geri dön

EY203 -EMLAK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

Emlak Yönetiminin Esasları; Kooperatif, Devre Mülk, Çiftlik, Bina, Site v.b Kavramlar ve Bunların Yönetimindeki Esaslar ve Yönetimindeki Farklılıklar; Ortak kullanım mekanları olan binalar, iş merkezleri, iş hanları, plazalar ve sitelerde ortak yaşam kuralları, üyelerin uymakla yükümlü oldukları kurallar ve yerine getirilmesi gerekenler; Ortak Kullanımdaki Araçlar; Bina, iş hanı,kompleks yapıların işletme yöntemleri, ilkeleri, komşuluk ilişkileri, işyeri düzenlemeleri, işyeri sahiplerinin sorunları, ortak giderlerin karşılanması; Çevre Düzenlemesi ve Koruması; Güvenlik Esasları; Emlak Yönetimine ilişkin örnek olay çalışmaları.

geri dön

EY205 -BANKACILIK VE EMLAK KREDİ SİSTEMİ

Finansal Sistem, Finansal Sistemin Temel Unsurları, Bir Finansal Kurum Olarak Bankalar Ve Türleri, Türk Bankacılık Sistemi, Bankaların Mevduat Toplama, Kredilendirme ve Diğer İşlemleri, Emlak Finansman Sistemi, Türkiye’de Uygulanan Konut Finansman Politikaları, Türkiye Konut Finansman Sistemleri, Bankacılık Açısından İpotekli Konut Kredileri ve İşleyişi, Finans Matematiği ve Borç İtfa Tablolarının Hazırlanması Dersin Konusunu Oluşturmaktadır.

geri dön

EY207 -TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Dersin amacı, Tüketici’nin kim olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini öğretmektir. Daha önce alınmış olan pazarlama dersleri, bu derse temel oluşturmaktadır. Tüketicinin tanımı ve türleri, motivasyon, öğrenme ve karar verme süreçleri aktarılmaktadır. Tüketiciyi etkileyen unsurlar ve tüketici ile iletişim konuları üzerinde durulmaktadır.

geri dön

EY209 -SUNUM TEKNİKLERİ

Belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sunum hazırlama yöntemleri, aşamaları, görsel-işitsel araçların kullanımı, bilgisayar destekli sunumların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

geri dön

EY211 -İNŞAAT MUHASEBESİ

İnşaat faaliyetinde ticari kazanç, değer artışı kazancı, ,inşaat taahhüt işlerinde kesin kabul, geçici kabul, hak ediş belgeleri, faturalandırma işlemleri, vergi tevkifatı (stopaj); yıllara yayılan inşaat taahhüt işlerinde kesilen vergilerin mahsubu, vadesi, finansman giderlerinin kısıtlanması, KDV istisnası; inşaat işlerinde KDV uygulama örnekleri, yapı kooperatiflerinde ve inşaat işlerinde tek düzen hesap planı, işleyişi, uygulaması.

geri dön

EY202 -EMLAK PAZARLAMA YÖNETİMİ

Gayrimenkul geliştirmenin süreci ve pazarlaman ı n yeri, genel pazarlama yöntemleri, pazar fırsatlarının belirlenmesi, hedef pazar ı n incelenmesi ve seçilmesi, pazarlama stratejisinin yaratılması ve uygulanması.

geri dön

EY204 -SATIŞ TEKNİKLERİ

Kişisel satış kavramı, kişisel satışın özellikleri, satış süreci ve potansiyel alıcıların belirlenmesi, satış konuşması ve beden dili kullanımı, müşteri itirazları ve karşılanması, satış sürecinin tamamlanması, satış sonrası müşteri ilişkileri, satış sonrası müşteri takibi konuları ele alınacaktır.

geri dön

EY206 -GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Dersin amacı, gayrimenkul değerlemesinin temel kavram ve yöntemlerini öğretmek, uygulama ve alanlarını tanıtmak, kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz değerlemesini yapabilmeyi öğretmek, değerlemenin önemi ve yasamızdaki yerini anlatmaktır.

geri dön

EY208 -İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI

Dersin içeriğini yürürlükteki imar mevzuatı, imar planları ve imar durumları, yürürlükteki imar mevzuatı, imar yasası ve ilgili yönetmelikler, imar yetki alanları, imar planlarında süreç, imar planlarının uygulanabilirliği ve uygulanması, uygulamalardan örnek belgeleri tanımlama konularını oluşturmaktadır.

geri dön

EY210 - HALKLA İLİŞKİLER

Pazarlamada halkla ilişkiler olgusunun tarihsel gelişimini ve uygulamaya yönelik ilkeleri öğretmeyi içeren ders; kuruluşlar ve kişiler için önemini, amaçlarını, süreçlerini, reklam ve diğer tutundurma yöntemlerinden farklı yönlerini, halkla ilişkiler uygulamacılarının özelliklerini ve rollerini, hakla ilişkiler araçlarını irdeleyerek, halka ilişkiler alanındaki uygulamaların önemini kavratarak, önemi benimsetmeyi amaçlamaktadır.

geri dön

EY212 - EMLAK SİGORTA İŞLEMLERİ

Her bir emlak sigorta türleri için mevcut sigorta şeklinin anlatımı; Konut sigortalarında DASK ( Doğal Afet Sigortaları Kurumu zorunlu deprem sigortası), İhtiyari konut sigortaları ve türleri; İşyeri sigortaları ve türleri .

geri dön

EY112 - BİNA VE SİTE YÖNETİMİ

 

geri dön

EY114 - GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin önemi ve sınıflandırılması, Girişimcilik süreci, İşe başlama ve işletme kurma süreci, iş fikirleri geliştirme; İş planı hazırlama, girişimciliğin önündeki engeller, girişimciliğin yaygınlaştırılmasının koşulları, KOBİ için gerekli teknik ve işlevsel beceriler, girişimcilerin kişisel nitelikleri, girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi, Dünya’da ve Türkiye’de girişimcilik; Kadın ve Genç Girişimcilik; Türkiye’de girişimci adaylarına öneriler; Başarılı girişimci örnekleri.

geri dön

EY116 - İŞ ETİĞİ

İş Ahlakının Tanımı ve İlgili kavramlar; İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; Etik Teorileri ve Yaklaşımlarına Giriş, İşletmecilik ve Yönetimde Etiksel Konular; işletmeler açısından iş ahlakının gereklilikleri, sorumluluk ve iş ahlakı evrimi, iş ahlakı ile ilgili tartışmalar ve yaklaşımlar, Geleneksel Etik Kuramların Modern İşletmecilik Kararlarına Uygulanması; Karar Vermede Normatif ve Psikolojik Yaklaşımlar; Etiksel Karar Verme Süreci; Yöneticilerin Etiksel İkilemleri; Etik Davranış Yönetimi; Örgüt Kültürü Olarak Etik; Etiksel Örgüt Kültürü Oluşturma; Ağırlama Endüstrisinde Etiksel Davranış Yönetimi; Turizmde ve Turist Rehberliğinde Etik Kodları; Turizm Yönetim Etiğinde Seçme Konular ve Örnek Olay İncelemeleri. Türkiye’de iş ahlakı ve sosyal sorumluluk üzerine yapılan araştırmalar

geri dön

EY118 - İLERİ EXCEL UYGULAMALARI

Hesap ve veri tablosu hazırlayabilme, hesap tablosu üzerinde veri yönetimi, grafik ve çizimler oluşturabilme, temel fonksiyonları kullanarak hesaplamalar gerçekleştirebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.

geri dön

EY120 -MESLEKİ İNGİLİZCE I

Güncel emlak ve emlak yönetimi konuları ile ilgili terminolojiyi kullanarak İngilizce yazışmaları gerçekleştirebilmeyi ve tartışma yürütmeyi öğretmeyi içeren bu ders, öğrencilerin emlak alanındaki mesleki yaşamlarında kullanmak durumunda oldukları mesleki İngilizceyi kavratmayı amaçlamaktadır.

geri dön

EY-213 -GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

İnsanların toplum karşısında, planlı ve plansız konuşma yapma becerisini geliştirmek. Bu dersin sonunda öğrenci etkili ve güzel konuşmanın temel ilkelerini ifade edebilecektir. Etkili ve güzel konuşmada kendine güvenin önemini kavrar. Dinleyici kitlesinin niteliklerinin önemini kavrar. Konuşma planı yapma becerisini elde eder. Kendini ifade etmeye yönelik sunumlar hazırlama. Genel kapsamı ile iletişim kurma becerisi, yüz yüze görüşme ve planlama tekniği hazırlanması, iş görüşmelerinde beden dili, dinleyiciye hakimiyet ve dinleyiciyi kavramak, kitleye, gruba ve bireye karşı etkin ve güzel konuşmanın adımlarını kavramak konularını kapsamaktadır.

geri dön

EY215 -MARKA YÖNETİMİ

Marka yönetimi, marka satın alma, marka genişleme stratejileri, marka kimliği ve marka imajı, marka konumlandırma, markaya yönelik bütünleşik iletişim, reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve marka yaratma stratejileri konuları ele alınacaktır.

geri dön

EY217 -İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bir kurum veya kuruluşta insan kaynakları yönetim süreçlerini ve insan kaynakları yönetiminin işlevlerini öğretmeyi içeren ders; insan kaynakları yönetim biçimlerini ve kavramlarını kavratarak, insan kaynaklarının kurum içi ve kurum dışı iletişimi yönlendirmedeki önemini öğretmeyi amaçlamaktadır.

geri dön

EY219 -ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilimsel araştırmalarda sık kullanılan terim ve kavramların tanıtılarak, bilimsel araştırmanın türleri ve aşamaları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanması amacıyla, öğrencilerin araştırma önerisi hazırlama bilgi ve becerilerinin yanı sıra, araştırma verisinin toplanması ve yorumlanma becerileri kazandırılacaktır. Dersin sonucunda öğrencilerin mesleki çalışmalarında bilimsel araştırma sonuçlarını kullanmalarını sağlanması düşünülmektedir.

geri dön

EY221 -MESLEKİ İNGİLİZCE II

Emlak yönetimi ile ilgili metinleri okuyabilme ve hazırlayabilme tekniklerini öğretmeyi, hazırlanan metinlerinin sunulmasını, metinlerin incelenip analiz edilebilmesi becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

geri dön

EY214 -BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİ

Bina yönetimi çalışma programları, Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları, Apartman yönetimi ile ilgili kavramlar, Kat malikleri ve kat irtifakı sahiplerinin sorunları, Bina yönetiminde personel yönetimi, iş sözleşmeleri, ücret bordroları, tazminatlar, eğitimi, personel yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, kapıcı konutunun bakım onarımları, tahliye koşulları, bahçe ve çevre düzenlemeleri, site içi ve apartman içi kuralların düzenlemeleri, kiracı ve mesken sahipleri ile ilgili sorunların yönetimi, site işletmeciliğine ilişkin örnek olay çalışmaları.

geri dön

EY218 -EMLAK GELİŞTİRME VE ARSA ÜRETİMİ

Arazi ve arsa tanımı, araziden arsaya geçiş süreci, imar uygulamaları, ayırma, birleştirme, sınır düzeltme, yola terk ve yoldan ihdas, Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi ve benzeri kurumların uygulamaları, dersin konusunu oluşturmaktadır.

geri dön

EY220 -GAYRİMENKULDE ÇEVRECİ UYGULAMALAR

Dersin içeriğini doğal, fiziksel ve biyolojik çevrenin açıklanması; oluşturulan fiziksel ve tarihi çevrelerin özellikleri, çevre sorunları ve çözüm alternatifleri, çevre sorunlarının giderilmesinde çevreci yönetim ilkeleri, sürdürülebilir çevre ve çevre hukuku hakkında genel bilgiler oluşturmaktadır.

geri dön

EY222 -GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku ile ilgili hususlar, gayrimenkul mülkiyetinin çeşitleri, gayrimenkul mülkiyeti edinilmesinde yasal prosedürler, gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak sözleşmeler, tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler, gayrimenkullerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

geri dön

 


Harita

İletişim Bilgileri

Tece Kampüsü 33335 Mezitli / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@gmail.com
www.facebook.com/mmyouzak