ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI


Ülkemiz topraklarında geniş bir alana sahip olan ormanlarımızda ormanların korunması ve ormancılık çalışmalarının yapılabilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. İş sahası geniştir ve küresel pazarda Ormancılık ve Orman Ürünleri faaliyetleri olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ülkemizin de küresel alanda yer alması ve bu konuyla ilgili uygulamaların profesyoneller ve eğitimli meslek elemanları aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekir ki, başarılı olunsun ve kalıcılık sağlanabilsin.

Ormancılık ve Orman ürünleri Programımız nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlayan 4 yarıyıllık bir önlisans yükseköğretim programıdır. Uzaktan öğretim modeli ile yürütülmektedir. Uzaktan öğretim bugün yurtdışında etkin ve yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Türkiye’de de eğitimin kitlelere yayılması ve daha geniş kitleler tarafından alınması, büyük önem taşımaktadır. Özellikle Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı gibi hedef kitlesi geniş bir programın uzaktan öğretim modelinde kurulmuş olması bu açıdan önem taşımaktadır.

Programa Meslek liselerinden sınavsız geçişle öğrenci alımının yanı sıra düz liselerden de yüksek puanla öğrenci alımı mümkündür. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndan mezun olan öğrenciler; Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan özel kuruluşlarda ve özel orman fidanlıklarında teknik eleman olarak çalışabilmektedir.
 

Programdan mezun olanlar Orman Teknikeri ve Orman Muhafaza Memuru unvanını almaktadırlar.

 

ORMANCILIK BÖLÜMÜ ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ DERS PROGRAMI

1. Dönem  ? Zorunlu : 10 Ders, 22 Kredi 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0461011 AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 – 0 Açık 
0461012 TDL101 TÜRK DİLİ-I 2 – 0 Açık 
0461013 YDL101 YABANCI DİL I 3 – 0 Açık 
0461014 MAT103 TEMEL MATEMATİK 2 – 0 Açık 
0461016 ORM101 ORMANCILIK BİLGİSİ 2 – 0 Açık 
0461017 ORM103 GENEL BOTANİK 2 – 0 Açık 
0461018 ORM105 ZOOLOJİ 2 – 0 Açık 
0461019 ORM107 HARİTA BİLGİSİ 2 – 0 Açık 
0461020 ORM109 TOPRAK BİLGİSİ 2 – 0 Açık 
0461022ENF105BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI4 – 0 44Açık 
       
2. Dönem  ? Zorunlu : 9 Ders, 20 Kredi 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0462011 YDL102 YABANCI DİL II 3 – 0 Açık 
0462012 IST102 İSTATİSTİK 3 – 0 Açık 
0462014 ORM102 ORMAN BOTANİĞİ 2 – 0 Açık 
0462015 ORM104 ORMAN EKOLOJİSİ 2 – 0 Açık 
0462016 ORM106 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 2 – 0 Açık 
0462017 ORM108 ORMANCILIK HUKUKU 2 – 0 4Açık 
0462018 ORM110 ORMAN KADASTRO BİLGİSİ 2 – 0 Açık 
0462019 AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 – 0 Açık 
0462020 TDL102 TÜRK DİLİ II 2 – 0 Açık 
       
3. Dönem  ? Zorunlu : 6 Ders, 16 Kredi 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0463011 ORM201 ORMAN KORUMA 3 – 0 3Açık 
0463012 ORM203 SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ 3 – 0 Açık 
0463013 ORM205 ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ 3 – 0 3Açık 
0463014 ORM207 DENDROMETRİ 3 – 0 Açık 
0463015 ORM209 AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİ 2 – 0 3Açık 
0463016 ORM211 ORMAN BAKIMI 2 – 0 3Açık 
       
3. Dönem  ? Seçmeli : 0463S01 - SEÇ201 - Seçmeli Grup - I, 2 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0463017 ORM213 ORMANCILIK MEKANİZASYON 2 – 0 Açık 
0463018 ORM215 ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ 2 – 0 Açık 
0463019 ORM217 ORMANCILIK POLİTİKASI 2 – 0 Açık 
0463020 ORM219 ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 2 – 0 Açık 
0463021 ISY201 İŞLETME YÖNETİMİ 3 – 0 Açık 
0463022 ISG201 İŞ GÜVENLİĞİ 2 – 0 Açık 
       
4. Dönem  ? Zorunlu : 4 Ders, 11 Kredi 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0464011 ORM202 ORMAN AMENAJMANI 3 – 0 Açık 
0464012 ORM204 ORMAN ENTOMOLOJİSİ 3 – 0 5Açık 
0464013 ORM206 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE 3 – 0 Açık 
0464022 ORM208 KORUNAN ALANLAR 2 – 0 4Açık 
       
4. Dönem  ? Seçmeli : 0464S01 - SEÇ202 - Seçmeli Grup - II, 2 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu Kodu Adı Teo. – Uyg. Kredi AKTS Kredisi Durumu 
0464015 ORM210 MESLEKİ UYGULAMA 2 – 0 Açık 
0464016 ORM212 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2 – 0 Açık 
0464017 ORM214 ORMANCILIKTA YABAN HAYATI 2 – 0 Açık 
0464018 ORM216 YANGIN EKOLOJİSİ 2 – 0 Açık 
0464019 TKY202 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON 3 – 0 Açık 
0464020 AYT202 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 – 0 Açık 
0464021 ILY202 İLK YARDIM 2 – 0 Açık 

 

 

TDL101 - TÜRK DİLİ I

Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı, Dünya Dilleri ve Türkçe, Türk Dilinin Tarihçesi, Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler, Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri, Kelime Türleri, Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu, E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller, Cümle, A- Cümlenin Öğeleri, B- Cümle Çeşitleri, Yazım Kuralları

geri dön

AIT101 -ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri. Şark Meselesi, Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları), I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti, I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu. Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele, Batı Cephesi Savaşları, Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar, Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması

geri dön

YDL101 - YABANCI DİL I 

Manage simple, routine exchanges, “to be” Possessive adjectives, Questions and negatives, countries, Everyday objects, countries, opposite adjectives, “What time is it?” Social expressions: I'm sorry. Excuse me!, There is/are, How many?, Prepositions of place, Give and receive information about travel and buy tickets, Agree and disagree with others, order a meal, Agree and disagree with others, order a meal, Describe events and activities, Express likes and Dislikes, Relate personal experience, Simple Past Tense

geri dön

MAT103 -TEMEL MATEMATİK 

Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma ve özellikleri

geri dön

ORM101-ORMANCILIK BİLGİSİ 

Orman ve Ormancılık, Bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitleri, Ormancılık anabilim dalları ve diğer sektörlerle ilişkileri, Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tipleri, Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimi, Arazi uygulaması, Ormancılığın amaç ve ilkeleri, Ormanların işlevleri, Ormancılık mevzuatı, Ster, Damga, Nakliye kavramları, Ster, Damga, Nakliyenin uygulanması, Arazide ölçüm yöntemleri

geri dön

ORM103-GENEL BOTANİK 

Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi. Mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma prensipleri, Bitki hücresinin özellikleri. Sitoplazmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri, Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik maddeler, Çekirdek, içerdiği organel ve moleküller, genom, kromozom ve DNA kavramları, Hücre devri, genetik kod mekanizması, Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz, Hücre çeperi, Doku, tanımı ve morfolojik gelişmesi. Bölünen ve sürekli dokular, Dokuların yapısal özellikleri, Yüksek organizasyonlu bitkilerdeki dokuların görevleri, Özelleşmiş hücre yapıları, stroma ve higroma. Organlar, tanımı ve gelişmeleri, Kök, yaprak ve çiçek. kısımları, özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların gövdedeki durumları

geri dön

ORM105-ZOOLOJİ 

Zoolojinin tarihi, Alt bilim dalları ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri, Simetri şekilleri ve bazı terimler, Biyolojik araştırma yöntemleri, Canlıların özellikleri, Hayvanlarda davranış, Hayvan ekolojisi, Kalıtım, Evrim, Hayvanlar aleminde sınıflandırma ve isimlendirme, Protoplazma, Hücre ve dokular, Çoğalma ve gelişme, Tek hücreli ve çok hücreli hayvanlar, Türkiye ormanlarında yaşayan hayvanlar

geri dön

ORM107-HARİTA BİLGİSİ 

Harita ve Kartoğrafya kavramları ve Ormancılıkta haritanın önemi, Ölçü birimleri (uzunluk, alan, açı), Ölçek kavramı, Harita çeşitleri ve sınıflandırılması, Harita kenar bilgileri ve özel işaretler, Pafta bölümlemesi, Harita Koordinat Sistemleri, Haritalardan Yararlanma, Haritaların yönüne konulması, Topoğrafik Haritaların Kullanılması ve Değerlendirilmesi, Eşyükseltiler, Eğim hesaplamaları, Koordinat ve mesafe ölçümü, Alan hesaplamaları, Kotların bulunması ve enterpolasyon, Koordinat hesapları, Haritalardan Kesit Alma, Sayısal Haritalar ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi)

geri dön

ORM109-TOPRAK BİLGİSİ 

Toprağın tanımı ve oluşumu, Toprak mineral yapı maddeleri, Toprak organik maddeleri, Toprak oluşumuna Etki Eden Faktörler, Toprakların olgunlaşması, Toprakların bazı önemli özellikleri, Toprakların olgunlaşması ve gelişimi olayları, Toprak profili, Toprağın fiziksel özellikleri, Toprağın Tekstür ve Strüktürü, Toprak suyu ve hareketi, Toprak Nemi, Havası ve Sıcaklığı, Toprağın Kimyasal Özellikleri, Topraktaki Bitki Besin Elementleri, Toprağın Biyolojik özelliği, Türkiye’de Bulunan Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

geri dön

ENF105-BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI 

Bilişim teknolojileri, yazılım donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programı, veri sunumu ve elektronik tablolama programları, internet kullanılması, bilişim teknolojisinin sosyal yapı üzerindeki güvenliği ve ilgili etik kavramlar

geri dön

YDL102-YABANCI DİL II

Past Simple: negative, yes/no questions and short answers, Past Simple questions, past time phrases with ago, last and in, Can/can’t for possibility, Adjectives to describe places. Comparatives, Present Continuous for “now” , Present Simple or Present Continuous, Imperatives; should/ shouldn’t, Questions with like, Health problems and treatment, Be going to: positive, negative and Wh- questions, Might; be going to: yes/no questions and short answers, Superlatives, Past participles, Present Perfect for life experiences: positive and negative, Have you ever…? Questions and short answers

geri dön

AIT102-ATATÜRK İLKEKERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Anlaşması’nın Tahlili ve Sevr ile kıyaslanarak değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı, İnkılâp Kavramı. Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Halkçılık, Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar), Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler, Atatürk Dönemi Dış Politikası, Genel Değerlendirme

geri dön

TDL102- TÜRK DİLİ II 

Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar, b) Anlatım türleri ,c) Anlatım bozuklukları, Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş, Makale, deneme, eleştiri, fıkra, Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal, Rapor, tutanak, Yazı türleriyle ilgili uygulamalar, Konuşma Sanatı ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler, b)Konuşma türleri (uygulama), Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma, Metin inceleme ve seçme yazılar

geri dön

IST102- İSTATİSTİK 

İstatistiğin tanımı, kulanım alanları, Tanımlayıcı İstatistikler, Örneğin incelemesi, Yer ve Dağılım Ölçüleri (Ortalamalar), Yer ve Dağılım Ölçüleri (Dağılım Ölçüleri), İhtimaller, İhtimal Dağılışları (Binom, Poisson ve Normal Dağılışlar), Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Tahmin Teorisi, Hipotez Testleri, Ki Kare Testleri, Non-parametrik Testler, Varyans Analizi, Regresyon Analizi, Korelâsyon Analizi

geri dön

ORM102 - ORMAN BOTANİĞİ 

Gymnospermae, Angiospermae ve arasındaki farklar, Gymnospermae, taksonlarının tanıtımı (Ginkgoceae, Pinaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, Taxaceae ve Cephalotaxaceae familyalarına ait Türkiye için önemli taksonlar, Biota, Cupressus, Juniperus, Arceuthos doğal taksonları), Angiospermae taksonlarının tanıtımı (Casuarinaceae, Salicaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae familyası, Ulmaceae, Moraceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Hamammelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Anacardiaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae, Cistaceae, Myrtaceae, Ericaceae, Oleaceae familyalarına ait Türkiye için önemli taksonlar).

geri dön

ORM104 - ORMAN EKOLOJİSİ 

Ekolojiye ait temel kavramlar, orman ekosistemlerini oluşturan faktörler ve aralarındaki karşılıklı ilişkiler, orman ekosistemlerinin verim güçleri, orman yetişme ortamı sınıflandırılması, Orman ekosistemine ait temel kavramlar, Orman ekosistemlerini oluşturan faktörler ve aralarındaki ilişkiler, Ormana sınır çeken faktörler, Yükselti Basamakları ve orman zonları, Orman ekosistemlerinin verim güçleri, Orman yetişme ortamı sınıflandırması

geri dön

ORM106 - ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 

Bitkilerin genel özellikleri, İsimlendirme, flora, flora bölgeleri, Vejetasyon tipleri, Bazı familyaların önemli özellikleri, Türkiye’deki otsu bitkiler, Poaceae, Aracaceae, Liliaceae, Amaryllıdaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Orchidaceae, Urticaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Rosaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Fabaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Violaceae, Apiaceae, Ericaceae, Brassicaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Primulaceae, Plumbaginaceae, Convovulaceae, Verbenaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Türkiye'nin önemli tali ürünleri, teşhisi, kullanım alanları, kullanılan bölümleri, Türkiye'nin önemli tali ürünlerinin toplama zamanı şekli, kurutma şekli ve depolanması, Odun dışı ürünler mevzuatı.

geri dön

ORM108 - ORMANCILIK HUKUKU 

Ormancılık Hukuku-Ormancılık Hukukunun Tanımı, Kapsamı, Hukuk Sistemleri İçindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi- Anayasa ve Yasalarda Ormanlarla İlgili Düzenlemeler-6831 Sayılı Orman Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu-Ormanların Kadastrosu- Orman Sayılmayan Yerlere ilişkin Düzenlemeler- Devlet Ormanlarından Yapılacak Arazi Tahsisleri ve İzinler- Ormanların Korunması, Orman Suçları- Damga ve Nakliye Talimatnameleri-Devir Teslimler- İdari Para Cezaları-Tapulu Kesimler-Ormancılıkla İlgili Davalarda Bilirkişilik- Orman Davalarının Takibi-Silvikültür, Orman Amenajmanı, İşletme-Pazarlama, Kadastro-Mülkiyet, Makine-İkmal, Hukuk Müşavirliği İle İlgili Yönetmelikler, İdari ve Mali İşler.

geri dön

ORM110 -ORMAN KADASTRO BİLGİSİ 

Orman kadastrosu ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Kadastro ve orman kadastrosunun tarihsel gelişim süreci, Orman kadastro mevzuatı ve ilgili kanunlar, Orman kadastrosunda iş akışı; Kadastro komisyonları, Kullanılan ölçme teknikleri, Orman kadastrosunda GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) kullanımı, Aplikasyon, Büro çalışmaları, Orman kadastro çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, E-Kadastro; Orman sınırları dışına çıkarma ve 2/B uygulamaları, Güncel sorunlar ve çözüm önerileri,

geri dön

ORM201-ORMAN KORUMA 

Dersin ana hatlarının tanıtılması, Ormanda zarar yapan biyotik ve abiyotik unsurlar ve orman koruma kavramı, İnsanların yaptığı zararlar, Otlatma, Açmacılık, Kaçakçılık, Ortam kirlenmesi, Orman sınırlarının korunması ve insanların neden olduğu başlıca zararlar, Bitkilerin neden olduğu zararlar, Hayvanların neden olduğu zararlar ve önlemleri, Abiyotik zararlılar: rüzgar, fırtına, dolu, don ve yıldırım zararları, Toprak faktörlerinin zararları, Su faktörü, Besin maddesi eksikliği veya fazlalığı, Kumullar ve zararlarının önlenmesi

geri dön

ORM203-SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ 

Silvikültürün Tanımı, Amacı, Esasları ve Diğer Ormancılık Bilimleriyle İlişkisi, genel olarak orman, ormanın doğası ve tanımı, ormanların sınıflandırılması, meşcere şekil ve tipleri, kapalılık, sıklık ve ışık isteği, orman tipleri ve orman ekosistemleri, çevre ve orman ilişkileri, ağaçların yetişme ortamı istekleri, orman ağaçlarının doğal yayılışları ve silvikültürel özellikleri ve egzotik türler.

geri dön

ORM205- ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ 

İş ve iş bilgisine ilişkin temel kavramlar, Ergonomi, İş Etüdü, Orman İşleri ve Özellikleri, Ormancılıkta İş Organizasyonu, Orman İşlerinin Ücretlendirilmesi, Ormancılıkta İş Teknikleri, Ormancılıkta Üretim ve Transport işleri, Yükleme-Boşaltma ve Depolama İşleri, Orman Yangınlarında İş Tekniği, Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği, Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi, Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar.

geri dön

ORM207- DENDROMETRİ 

Dendrometrinin görevi ve konusu, Odun çeşidi ve özellikleri, Yuvarlak odunlarda çap, boy ve hacim, Ağaç çap ve boy ölçümü, Ağaçta hacim ölçümü, Ağaçta yaş ölçümü, Ağaçta artım ve büyüme, Orman envanteri ve meşcere ölçümü (meşcere kavramı, özellikleri, şekilleri, birim ve üniteler), Örnek alan, noktalar ve alanları yardımıyla meşcere hacim ve hacim elemanlarının tayini, Meşcere sıklığı, meşcere verimliliği, meşcere hacmi tahmin yöntemleri, Meşcerenin kök-dal ve kabuk hacimleri, meşcere odun sınıflarının dağılımı ve biyokütle, Periyodik ölçme ile meşcerede artım tayini (Ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, boy ve hacim artımı) ve hasılat tablosu kullanımı, Tek ölçme ile artım tayini

geri dön

ORM209 - AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİ 

Toprak işlemenin işlevleri, Kültür alanlarının hazırlanması, Ekim yoluyla ağaçlandırma, Ekimin genel esasları, Ekim yöntemleri, Çeşitli ağaç türlerinde ekim yoluyla ağaçlandırma, Dikim yöntemleri, Dikim şekilleri, Karışık mescere tesis tekniği, Dikimlerde bakım ve koruma, Teras ağaçlandırmaları, Tohum ve fidanlık tekniğine giriş, Fidanlığın tanımı ve tipleri, Fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu, Fidanlıkta ekim; toprağın ekime hazırlanması, ekim yastıklarının düzenlenmesi ve fidanlıklarda şaşırtma, Fidanlıklarda bakım ve koruma, Fidan tipleri, fidan kalitesi ve standardizasyonu, Fidan sökümü, Fidan seleksiyonu, Ambalaj işlemleri ve sevki

geri dön

ORM211- ORMAN BAKIMI 

Orman Bakımı (Genel bilgiler, bakım tedbirleri, gençlik ve sıklık bakımı önlemleri) , Orman bakımı (Aralama çalışmaları) , Orman bakımı (Önemli ağaç türlerindeki bakım çalışmaları) , Baltalık ve korulu baltalıklarda bakım çalışmaları.

geri dön

ORM215 -ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ 

İşletme ekonomisi biliminin tanıtılması, Dünyadaki ve Türkiye’deki genel işletme ekonomisi ve ormancılık işletme ekonomisinin gelişimi, Ormancılık işletme ekonomisinin ormancılık bilimleri sistemindeki yeri, ormancılık işletme ekonomisinde yöntem, Genel İşletmecilik, temel kavramlar, işletme işlevleri, İşletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmelerde rasyonellik ölçütleri, işletmenin maliyetleri ve gelirleri, Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, Ormancılığın tanımı ve kapsamı, ormancılık işletmesinin özellikleri, Orman işletmeciliğinde işletme işlevleri, Orman işletmeciliğinde rasyonellik ölçütleri, masraflar ve gelirler, Orman işletmeciliğinde iktisadi amaç, Orman İşletmeciliğinde idare süresi, Orman işletmeciliğinde değer belirleme, Orman işletmeciliğinde ekonomik başarının belirlenmesi, Kamu malları ve dışsallıklar, Toplam ekonomik değer yaklaşımı.

geri dön

ORM217 - ORMANCILIK POLİTİKASI 

Ormancılık Hukuku-Ormancılık Hukukunun Tanımı, Kapsamı, Hukuk Sistemleri İçindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi- Anayasa ve Yasalarda Ormanlarla İlgili Düzenlemeler-6831 Sayılı Orman Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu-Ormanların Kadastrosu- Orman Sayılmayan Yerlere ilişkin Düzenlemeler- Devlet Ormanlarından Yapılacak Arazi Tahsisleri ve İzinler- Ormanların Korunması, Orman Suçları- Damga ve Nakliye Talimatnameleri-Devir Teslimler- İdari Para Cezaları-Tapulu Kesimler-Ormancılıkla İlgili Davalarda Bilirkişilik- Orman Davalarının Takibi-Silvikültür, Orman Amenajmanı, İşletme-Pazarlama, Kadastro-Mülkiyet, Makine-İkmal, Hukuk Müşavirliği İle İlgili Yönetmelikler, İdari ve Mali İşler.

geri dön

ORM219 -ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 

Pazarlamanın temel kavramları, Pazarlamanın tarihsel gelişim süreci içindeki yeri, sınıflandırılmaları, Pazarlama ve etik, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, İşletmenin makro ve mikro çevre faktörleri, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Pazarlama karmasının elemanlarının işletmenin makro ve mikro çevre faktörleriyle bütünleştirilmesi, İşletme başarısının sağlanması amacıyla kullanılabilecek pazarlama anlayışları, Etkili iletişim stratejileri, Orman işletmelerinde orman ürünleri pazarlaması yöntem, ilke ve teknikleri, Modern pazarlama anlayışı ve küresel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımlar, Orman İşletmelerinin ve orman endüstri işletmelerinin tutundurma çabaları ve orman ürünlerinin pazarlanması. Uluslararası pazarlama, Hizmet ve fikir pazarlaması

geri dön

ISY201- İŞLETME YÖNETİMİ 

Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek / İş Fikri Geliştirme Süreci, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar , Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek

geri dön

ISG201-İŞ GÜVENLİĞİ 

iş güvenliği tanımı ve mevzuatı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iç ortam hava kalitesi, ilkyardım ve ilkyardım malzemeleri, koruyucu ilk yardım ve acil arama, atıklar ve atıkları sınıflandırma, atıkları depolama, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri ve tehlikeli atık yönetmelikleri konuları işlenmektedir.

geri dön

ORM202- ORMAN AMENAJMANI 

Orman İşletmesinin Aktüel Durumunu Belirlenmesi, Orman İşletmesine Konu olan Ormanın Optimal Kuruluşunun Belirlenmesi (Aynıyaşlı ve Maktalı Ormanlar), Orman İşletmesine Konu olan Ormanın Optimal Kuruluşunun Belirlenmesi (Değişik Yaşlı Ormanların ve Seçme Ormanının Optimal Kuruluşu), Orman İşletmesinde Üretim İşlerinin Düzenlenmesi (İşletme Sınıfı), Orman İşletmesinde Üretim İşlerinin Düzenlenmesi (İç taksimatın Yapılması Esasları ve Silvikültürel İşlerin Düzenlenmesi ve Planlanması), Orman İşletmesinde Faydalanmanın Düzenlenmesi (Faydalanmanın Düzenlenmesinin terminolojisi), Orman İşletmesinde Faydalanmanın Düzenlenmesi (Faydalanmanın Düzenlenmesinin Faydalanmayı Düzenleyen metotlar), Orman İşletmesinde Faydalanmanın Düzenlenmesi (Faydalanmayı Düzenleyen Metotları), Üretim ve Faydalanma Planlarının Ekonomik Fizibilitesi, Orman Amenajman Planlarının Uygulanması, Denetlenmesi, Yenilenmesi.

geri dön

ORM204 -ORMAN ENTOMOLOJİSİ 

Orman entomolojisinin tanım ve kapsamı, Ormancılık orman entomolojisi ilişkileri, Böceklerin ekonomik önemleri, Orman entomolojisi?nin dünyadaki ve Türkiye?deki gelişimi, Böceklerin dış yapısı (morfoloji), Böceklerin iç organlarının yapı ve işleyişi (anatomi ve fizyoloji), Böceklerde üreme ve gelişme, zararlı böceklerle savaş yöntemleri, Böceklerin toplanma, preparasyon ve saklanması, Böceklerin sınıflandırılması, Böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri, Yapraklarda zarar yapan böcekler, Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler, Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler, Özsu emen böcekler, Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler, Odunda zarar yapan böcekler, Köklerde zarar yapan böcekler..

geri dön

ORM206 - ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE 

Orman yangınlarına giriş, Yangınlarda ısının taşınması, Yangın türleri, Yangın istatistikleri, Yangın davranışı ve yangın davranış özellikleri, Yangın davranışını etkileyen faktörler, Hava halleri, topoğrafya ve yanıcı maddeler, Yangın yönetimi, Yangınların önlenmesi ve yangınlarla mücadele, Yangınlarla savaş metodları, Yangınlarda su ve kimyasalların kullanılması, Yangın tehlike oranları, Yangın davranışını tahmini sistemleri, Kontrollü yangınlar.

geri dön

ORM208 KORUNAN ALANLAR 

Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların tefrik amaçları ve kriterleri, Korunan alanlarda planlama, Korunan alanlarda geliştirme esasları, Korunan alanlar ve turizm, Korunan alanlar ve avlanma, Türkiye’nin korunan alanları, Milli parklar, Tabiat parkları, Biyogenetik rezervler, Tabiat anıtları, Tabiatı koruma alanları, Orman içi dinlenme yerleri ve yol kenarları, Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkileri

geri dön

ORM210 MESLEKİ UYGULAMA 

Eğitimi Verilen Konularda Uygulamalar Yapmak.

geri dön

ORM212-SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Giriş (Süs bitkisi yetiştiriciliğinin önemi), Açık alan fidanlık işletmeleri (yer seçimi ve kuruluşu), Kapalı alan fidanlık işletmeleri (yer seçimi ve kuruluşu), Süs bitkisi üretme teknikleri (tohum teknolojisi, tohum toplama, tohum saklama, çimlenme engelleri), Açık alan fidanlık işletmelerinde eşeyli üretme, Kapalı alan fidanlık işletmelerinde eşeyli-sporlarla üretme ve şaşırtma, Eşeysiz fidan üretimi, Aşılı fidan üretimi, Fidanlık ürünlerinin değerlendirilmesi

geri dön

ORM214-ORMANCILIKTA YABAN HAYATI 

Yaban hayatında temel kavramlar, Yaban Hayatına Göre Orman İşletme Esasları, Yaban Hayatına Göre Ormancılık Politikası, Yaban Hayatına Göre Orman Amenajmanı, Yaban Hayatı ile Orman Bakımı, Yaban Hayatı ile Silvikültür ilişkisi, Yaban Hayatına Göre Orman Koruma, Yaban Hayatı-Hasılat İlişkisi, Yaban Hayatı Rekreasyonu, Havza amenajmanı-yaban hayatı ilişkileri, Orman yollarının yaban hayatına etkileri, Yaban hayatında ıslahı, Yaban hayatında ıslahı yöntemleri, Ormancılıkta yaban hayatı uygulama örnekleri

geri dön

ORM216-YANGIN EKOLOJİSİ 

Yangın Ekolojisi tanım ve kapsamı, Yangını etkileyen faktörler, Kızılçam-yangın ilişkisi, Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri, Ağaçlandırma-Silvikültür-Amenajman ve yangın ilişkileri, Bitkilerin yanma durumu, Arazi Uygulaması, Yangın-vejetasyon ilişkileri, Yangın-orman faunası ilişkileri, Yangından yararlanma, Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları, Yangın meteoroloji istasyonları,Yangın davranışları

geri dön

TKY202-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON 

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi ve Efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları ve istatistiksel dağılımlar

geri dön

AYT202- ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.

geri dön

ILY202- İLK YARDIM 

İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği.

geri dön

 

 

1. Dönem
Bim KoduDers KoduDers AdıDTDUDK
 TD101TÜRK DİLİ-I202
 AiL101ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I202
 YD101Yabancı Dil-I202
 OR101Matematik202
 OR103Korunan Alanlar202
 OR105Ormancılık Bilgisi202
 OR107Genel Botanik202
 OR109Zooloji202
 OR109Harita Bilgisi202
 OR111Toprak Bilgisi202

2. Dönem
Bim KoduDers KoduDers AdıDTDUDK
 TD102TÜRK DİLİ-II202
 AIL102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II202
 YD102Yabancı Dil-II202
 BİL105Temel Bilgi Teknolojileri202
 OR104Orman Botaniği202
 OR106Orman Ekolojisi202
 OR108Odun Dışı Orman Ürünleri202
 OR110Ormancılık Hukuku202
 OR112Orman Kadastro Bilgisi202
 OR114İstatistik202

3. Dönem
Bim KoduDers KoduDers AdıDTDUDK
 OR201Orman Koruma203
 OR203Silvikültür Tekniği303
 OR205Ormancılık İş Bilgisi303
 OR207Dendrometri303
 OR209Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği202
 OR211Orman Bakımı202
Seçmeli Dersler
 OR213Ormancılıkta Mekanizasyon202
 OR215Orman İşletme Ekonomisi202
 OR217Ormancılık Politikası202
 OR219Orman Ürünlerinin Pazarlanması202

4. Dönem
Bim KoduDers KoduDers AdıDTDUDK
 OR202Orman Amenajmanı303
 OR204Orman Entomolojisi303
 OR206Orman Yangınlarıyla Mücadele303
 OR208Seminer112
 OR210Mesleki Uygulama203
 OR212Halkla İlişkiler202
Seçmeli Dersler
 OR214Süs Bitkisi Yetiştiriciliği202
 OR216Milli Parklar ve Doğa Turizmi202
 OR218Ormancılıkta Yaban Hayatı202
 OR220Yangın Ekolojisi202

 

TD101 - TÜRK DİLİ I

Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanması Türk Dili dersinin temel amacıdır.

geri dön

AiL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk’ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

geri dön

YD102 - Yabancı Dil-I

The Common European Framework A1 Skills

geri dön

MAT101-Matematik

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri,Kompleks Sayılar, Logaritma ,limit,türev 

 

OR101-Korunan Alanlar

Korunan Alanlar hakkında genel bilgi sahibi olmak.

geri dön

OR103-Ormancılık Bilgisi

Ormancılığın bazı temel kavramlarını tanıtmak.

geri dön

OR105-Genel Botanik

Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilere ilk yılda Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgileri öğretmek

geri dön 

OR107-Zooloji

Diğer disiplinler için ihtiyaç duyulan temel zooloji bilgisini kavramak

geri dön

OR109 -Harita Bilgisi

Ormancılık uygulamalarında harita kullanabilmeyi, haritadan yararlanmayı, harita okuyabilmeyi, arazi ve harita üzerinde konum belirleyebilmeyi öğretmek

geri dön

OR111 -Toprak Bilgisi

Gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalı olarak toprak ilmini tanıtmaktır.

geri dön

TD102 -TÜRK DİLİ-II

Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanması.

geri dön

AIL102 -ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Öğrencilere Atatürk’ün liderlik ve inkılap anlayışını onun ırkçılık dışı milliyetçilik ve dünya barışı için çabalarını ve Türkiye’nin modernizasyonu hususundaki çabalarını kavratmak.

geri dön

YD102 -YABANCI DİL II

The Common European Framework A2 Yeterliliği

geri dön

BİL105 -Temel Bilgi Teknolojileri

Temel bilgisayar okur yazarlığını geliştirilmesi ve ofis programlarının kullanılmasının geliştirilmesi

geri dön

OR104 -Orman Botaniği

Türkiye’de doğal olarak yetişen orman ağaçlarını ve ormancılık için önemli egzotik ağaçları öğretmek

geri dön

OR106 -Orman Ekolojisi

Orman Ekosistemlerini oluşturan ekolojik faktörler ve arasındaki karşılıklı ilişkileri öğrenmek

geri dön

OR108 -Odun Dışı Orman Ürünleri

Dersin amacı gerekli temel bitkileri vermek ve uygulamalı olarak otsu bitki taksonlarını tanıtmaktır

geri dön

OR110 -Ormancılık Hukuku

Bu dersin amacı, ormancılık ile ilgili hukuksal düzenlemeleri ve uygulamaları öğretmektir.

geri dön

OR112 -Orman Kadastro Bilgisi

Kadastro temel bilgilerini ve güncel yasal-teknik mevzuat çerçevesinde orman kadastrosunu öğretmek

geri dön

OR114 -İstatistik

Öğrencilerin, istatistiksel yöntemleri kullanabilme, doğru yöntemi seçebilme ve sonuçları doğru yorumlayabilme becerisi kazanmak.

geri dön

OR201 -Orman Koruma

Orman kaynaklarını korumak için alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerle savaş yöntemlerinin neler olacağını ve nasıl kullanılmaları gerektiğini öğretmek

geri dön

TOR203 -Silvikültür Tekniği

Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmek, İşletme amaçları doğrultusunda ormanların sağlığını ve devamlılığını temin etmeye yönelik teknik müdahaleleri tanıtmak

geri dön

OR205 -Ormancılık İş Bilgisi

İş ve iş teknikleri ile ilgili genel bilgiler vermek; iş bilgisi ve ergonominin meslek hayatına nasıl aktarılacağını öğretmek

geri dön

OR207 -Dendrometri

Odun, tek ağaç ve meşcerelerin bazı temel ölçme kavramlarını geliştirmek ve öğretmek.

geri dön

OR209 -Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

Ormansız alanların ağaçlandırılması için kullanılan tekniklerin öğretilmesi. Tohum ve fidan kaynakları, fidanlıkların kuru

geri dön

OR211 -Orman Bakımı

Orman işletme amaçları doğrultusunda yapılan stand sağlık ve sürdürülebilirliğe yönelik çeşitli silvikültürel eğilimi uygulamaları tanıtmak

geri dön

OR213 -Ormancılıkta Mekanizasyon

Ormancılık çalışmalarında kullanılan ve kullanılacak olan teknolojik cihaz ve gelişmeleri öğretmek.

geri dön

OR215 -Orman İşletme Ekonomisi

Ormancılık işletme ekonomisinin temel ilkelerini öğrenmek

geri dön

OR217 -Ormancılık Politikası

Orman kaynaklarından toplumun yararlandırılmasında izlenecek politika ve stratejileri ilişkin temel bilgi ve becerileri öğretmek.

geri dön

OR219 -Orman Ürünlerinin Pazarlanması

Öğrencilerin, genel pazarlama konuları hakkında bilgilendirilmeleri ve orman ürünleri pazarlaması yöntem, ilke ve tekniklerine ilişkin olarak bilgilendirmek, Modern pazarlama anlayışı ve küresel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımları tanıtmak, Orman İşletmelerinin ve orman endüstri işletmelerinin tutundurma çabalarına ve orman ürünlerinin pazarlanmasına katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.

geri dön

OR202 -Orman Amenajmanı

Orman amenajman kavramının teorik yapısı ile pratiğe yönelik uygulamaları ve ülke genelinde herhangi bir planlama biriminin amenajman planını hazırlamayı öğrenmek

geri dön

OR204 -Orman Entomolojisi

Böceklerin toplanması, tanılanması ve sınıflandırılmasında arazi ve laboratuar deneyimi kazanmak. Tanılama anahtarı kullanarak yaygın böcek familyalarını teşhis etme yeteneği geliştirmek. Geleneksel ekonomik entomolojide, zararlı böcek populasyon dinamiğine, örneklemeye, gözleme, ekonomik zarar düzeyine ve zararlı yönetimi varsayımı ile zararlı böceklerle mücadele görüşlerine dayalı sağlam bir altlık sağlamak. Orman ekosistemlerindekilere odaklanarak, Türkiye de ekonomik önemi olan belirli zararlı böcek türlerinin yaşam döngüleri ve biyolojilerini anlamak. Zararlı böceklerin etkilerini, böceklerin toplumsal, ekonomik ve ekolojik kıymetleri ile birlikte değerlendirmek. Eklembacaklı zararlıların geçerli biyolojik mücadelesinin temellerini öğrencilere tanıtmak.

geri dön

OR206 -Orman Yangınlarıyla Mücadele 

Orman yangınlarının oluşumu, gelişmesi ve mücadelesi ilgili temel konuları ve yangın tehlike oranları sistemi ve uygulamalarını öğretmek

geri dön

OR208 -Seminer

Ormancılık ve orman ürünleri konusunda öğrencilerin araştırma ve tartışma becerisini geliştirmek

geri dön

OR210 - Mesleki Uygulama

Eğitim verilen konularda tecrübeyi arttırmak ve mesleği yerinde öğrenmek için orman işletmelerde uygulamalar yapmaktır.

geri dön

OR212 - Halkla İlişkiler

Ormancılık yönetiminde ilgi grupları ile, iletişimin sağlanması, karar alma süreçlerine ilgi gruplarının katılması, halkın güven ve desteğinin kazanılmasına ilişkin genel bilgiler dersin kapsamındadır.

geri dön

OR112 - Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

Bu dersin amacı, süs bitkileri ve üretimi konusunda gerekli temel bilgileri vermektir

geri dön

OR114 Milli Parklar ve Doğa Turizmi

Milli Parklar'ın bazı temel prensiplerini anlamak ve geliştirmek, Doğa turizminin kuramsal çerçevesini, ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmek

geri dön

OR116 Ormancılıkta Yaban Hayatı

Yaban hayatı ve önemi ile orman kaynaklarının koruma, idaresi ve sürdürülebilirliğine ilişkin alt yapı oluşturmak

geri dön

OR118 Yangın Ekolojisi

Öğrencilere orman ekosistemlerinde yangının ekolojik bir faktör olarak etki ve etkileşimini kavratmak

geri dön

 

 


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak