Program Hakkında

Bilgisayar Programcılığı Dünya'da ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Üniversitemiz, bilgisayar dalında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim yapmaktadır. Ögrencilerimiz donanım, yazılım, veritabanı yönetim sistemleri, tüm internet teknolojileri alanlarında bilgi ve beceri ile yetişmektedir. Yazılım ile desteklenen dersler, ögrencinin labratuvarı olan evinde kendi PC'si ile uygulama olanağına sahiptir.

Bilgisayar Programcılarının her alanda yazılım uygulamaları geliştirebilmeleri için gerekli olan matematik, fizik gibi temel derslerin yanı sıra; temel elektronik, mikroişlemciler, temel programlama dilleri, ofis otomasyon paket programları, veri tabanı programları, nesneye yönelik görsel programlama dilleri, internet uygulamaları, işletme kültürü, kalite kültürü ve internet tabanlı programlama yazılımları öğretilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin günümüzde neredeyse tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası olması, mezunlarımız için hemen hemen her sektörde iş bulma imkanı sağlamaktadır.

 

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS PROGRAMI

1. Dönem   ► Zorunlu : 8 Ders, 23 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-1009  TDL101  TÜRK DİLİ I  2 – 0  Açık 
447-1010  AIT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  2 – 0  Açık 
447-1011  YDL101  YABANCI DİL I  3 – 0  Açık 
447-1012  MAT101  MATEMATİK I  4 – 0  Açık 
447-1013  BTP103  PROGRAMLAMA TEMELLERİ  4 – 0  Açık 
447-1014  BTP107  BİLGİSAYAR DONANIMI  2 – 0  Açık 
447-1015  BTP109  OFİS YAZILIMLARI  4 – 0  Açık 
447-1016  BTP105  YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ  2 – 0  Açık 
             
2. Dönem   ► Zorunlu : 8 Ders, 25 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-2009  TDL102  TÜRK DİLİ II  2 – 0  Açık 
447-2010  AIT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  2 – 0  Açık 
447-2011  YDL102  YABANCI DİL II  3 – 0  Açık 
447-2012  MAT102  MATEMATİK II  3 – 0  Açık 
447-2013  BTP104  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I  4 – 0  Açık 
447-2014  BTP106  VERİ TABANI I  4 – 0  Açık 
447-2015  BTP108  WEB TASARIMIN TEMELLERİ  3 – 0  Açık 
447-2016  BTP110  BİLGİSAYAR BAKIM ONARIMI  4 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Zorunlu : 6 Ders, 20 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-3011  BTP201  GÖRSEL PROGRAMLAMA I  4 – 0  Açık 
447-3012  BTP203  İNTERNET PROGRAMCILIĞI I  4 – 0  Açık 
447-3013  BTP205  AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ  2 – 0  Açık 
447-3014  BTP207  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II  4 – 0  Açık 
447-3015  BTP209  VERİTABANI II  4 – 0  Açık 
447-3016  SAT203  SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I  2 – 0  Açık 
             
3. Dönem   ► Seçmeli : 447-3S01 - SEC201 - Seçmeli Grup I, 2 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-3017  ISY201  İŞLETME YÖNETİMİ  3 – 0  Açık 
447-3018  DVB203  DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM  3 – 0  Açık 
447-3019  BTP211  GRAFİK VE ANİMASYON I  3 – 0  Açık 
447-3020  BTP213  ÇEVRE BİRİMLERİ  2 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Zorunlu : 6 Ders, 18 Kredi 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-4012  BTP202  GÖRSEL PROGRAMLAMA II  4 – 0  Açık 
447-4013  BTP204  İNTERNET PROGRAMCILIĞI II  4 – 0  Açık 
447-4014  BTP206  SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ  4 – 0  Açık 
447-4015  SAT204  SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II  2 – 0  Açık 
447-4016  BTP212  WEB PROJESİ YÖNETİMİ  2 – 0  Açık 
447-4017  BTP210  AĞ TEMELLERİ  2 – 0  Açık 
             
4. Dönem   ► Seçmeli : 447-4S01 - SEC202 - Seçmeli Grup II, 2 Dersle Sınırlı 
BİM Kodu  Kodu  Adı  Teo. – Uyg.  Kredi  AKTS Kredisi  Durumu 
447-4018  TKY202  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON  3 – 0  Açık 
447-4019  AYT202  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  2 – 0  Açık 
447-4020  BTP214  GRAFİK VE ANİMASYON II  3 – 0  Açık 
447-4021  BTP216  İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ  2 – 0  Açık 
447-4022  GRS202  GİRİŞİMCİLİK  2 – 0  Açık 

 

 

447-1009-TD 101-TÜRK DİLİ I

Dil,Diller ve Türk Dili
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle
Kelime Türleri
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

Geri Dön

447-1010  - AIL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

Geri Dön

447-1011 - YD101 - YABANCI DİL I
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

Geri Dön

447-1012 -  MAT101 -  MATEMATİK
Sayılar
Cebir
Denklemler ve Eşitsizlikler
Fonksiyonlar
Trigonometri
Kompleks Sayılar
Logaritma

Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler, sayılar, üstlü ve köklü çokluklar, aralık ve mutlak değer, özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, fonksiyonların çizimi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, karmaşık sayılar.

Geri Dön

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIGI DERSLERİ

 

1. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
4471001 TD101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2
4471002 AıL101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2
4471003 YD107 İNGİLİZCE-I 4 0 4
4471004 MAT121 MATEMATİK  1 4
4471005 TBI101 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 0 2
4471006 BP151 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3 1 4
4471007 BP153 ENTEGRE OFİS 3 1 4
4471008 BP109 TEMEL ELEKTRONİK 3 1 4

 

2. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
4472001 TD102 TÜRK DİLİ-II 2 0 2
4472002 AIL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0
4472003 YD108 İNGİLİZCE-II 4 0 4
4472004 MAT122 MATEMATİK-II 3 1 4
4472005 BP148 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 3 1 4
4472007 BP144 BİLGİSAYAR DONANIMI 3 1 4
4472008 BP152 GRAFİK VE ANİMASYON 3 1 4
4472009 BP154 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 1 4

 

3. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
4473001 BP201 GÖRSEL PROGRAMLAMA I 3 1 4
4473002 BP203 INTERNET PROGRAMCILIĞI I 3 1 4
4473007 BP245 İSLETİM SİSTEMLERİ 2 1 3
4473008 BP257 MİKRO BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 1 3
4473009 BP255 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 3 1 4
4473013 BP259 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I 1 1 2
Seçmeli Dersler
4473010 BP261 İLERİ PROGRAMLAMA I 2 2 3
4473011 BP263 BİLGİSAYARLI KONTROL I 2 2 3
4473012 BP265 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I 2 2 3

  

4. Dönem
Bim Kodu Ders Kodu Ders Adı DT DU DK
4474001 BP202 GÖRSEL PROGRAMLAMA II 3 1 4
4474002 BP204 INTERNET PROGRAMCILIĞI II 3 1 4
4474007 KGS202 KALİTE GÜVENCE STANDARTLAR 1 1 2
4474008 IY202 İŞLETME YÖNETİMİ 1 1 2
4474009 BP256 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II 1 1 2
4474010 BP258 BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ 1 1 2
Seçmeli Dersler
4474011 BP260 İLERİ PROGRAMLAMA II 2 2 3
4474012 BP262 BİLGİSAYARLI KONTROL II 2 2 3
4474013 BP264 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II 2 2 3

 

 

4471001-TD 101-TÜRK DİLİ I

Dil,Diller ve Türk Dili
Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle
Kelime Türleri
Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

Dil, dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, dilin nitelikleri,dil aileleri, Türk dili, Türk dilinin tarihi gelişimi, kullanılan ABC'ler, Türkçe'nin söz varlığı, söz varlığının oluşturan öğeler, Türkçe'de kavramlaştırma, Eşanlamlılık, Çokanlamlılık, ses bilgisi, Türkçe'de sesler, ses uyumu, ses özellikleri, ses olayları, biçim bilgisi, ek kavramı, yazım kuralları, noktalama işaretleri,metin üzerinde çalışmalar

Geri Dön

4471002 - AIL101 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet ve İstibdat Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan koşullar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Willson İlkeleri ve Paris Konferanası, Anadolu'nun işgaline karşı direniş, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant Kararları, TBMM'nin açılması, TBMM'ye karşı isyanlar, Sevr Antlaşması'nın etkileri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, Türk Devrimleri

Geri Dön

4471003 - YD107 - İNGİLİZCE-I
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Greeting, introductions, saying where you are from, pronouns, present forms of to be, where questions with to be, countries, family relationships, have/has got, possessive adjectives, singular and plural nouns, numbers 1-20, colours, alphabet, articles (a, an, the), this/that/these/those, "what is..?", "What are..?", There is/are, some, any, countable/uncountable nouns, "How much..?", "How many..?", prepositions of place (in, on, under, between.), The Simple Present Tense (statements-negatives), days,months, adverbs of time(at, in, on) ordinal numbers, general revision.

Geri Dön

4471004 -  MAT121 -  MATEMATİK
Sayılar
Cebir
Denklemler ve Eşitsizlikler
Fonksiyonlar
Trigonometri
Kompleks Sayılar
Logaritma

Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler, sayılar, üstlü ve köklü çokluklar, aralık ve mutlak değer, özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, fonksiyonların çizimi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, karmaşık sayılar.

Geri Dön

4471005 - TBİ101 - TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Malzeme Özellikleri
Statik
Dinamik
Enerji, İş ve Güç
Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi
Akışkanlarda Basınç
Elektrik ve Magnetizma

Malzemenin özellikleri, statik, dinamik, enerji, iş ve güç, mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi, akışkanlarda basınç, elektrik ve manyetizma

Geri Dön

4471006 - BP151 - ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Problem çözümü ilke ve evreleri ,algoritma ve akış şemaları
Programlama ortamının kullanımı ve kod yazım kuralları
Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler.
Diziler
Alt Programlar
Grafik

Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları, programlama ortamının kullanımı ve kod yazım kuralları, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, diziler, alt programlar, grafik.

4471007 - BP153 - ENTEGRE OFİS
Kelime İşlem Programı
Sunu Programı 
Çalışma Tablosu Hazırlama
Veri Tabanı Programının Kullanımı

Kelime işlem programı, sunu programı, çalışma tablosu hazırlama, veri tabanı programının kullanımı

 4471008 - BP109 - TEMEL ELEKTRONİK
Temel elektrik ve elektronik prensipler, yarıiletkenler ve devre elemanları Temel analog elektronik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri Temel sayısal  elektronik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri

Temel elektrik ve elektronik prensipler, yarı iletkenler ve devre elemanları, temel analog elektronik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri, sayı sistemleri ve ikili sayı sistemleri, temel kapı devreleri (NOT, AND, OR, EXOR, EXNOR, BUFFER vb.) çözümleme metodları (KARNOUGH metodu), Flip-Flop Sayıcı, kaydırıcı, decoder, multiplexer devreleri.

4472001 - TD102 - TÜRK DİLİ II
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri
Noktalama ve Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları

Sözcük türleri, sözcük grupları, cümle, cümle türleri, cümlenin öğeleri, dil yanlışları, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, anlatım biçimleri, metin üzerinde çalışmalar, edebi akımlar ve bunlara örnekler.

 4472002 - AİL102 -  ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II

Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf Değişikliği, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının açılması, üniversite reformu, ekonomik alanda gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, tarım ve sanayide yenilikler, hukuk alanındaki gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul- Hatay Sorunu, Kıbrıs Adalar ve Boğazlar Sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Nato ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük ve Türkiyenin bugünkü yapısı

 4472003 -  YD108  - İNGİLİZCE -II
Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama

Shopping, buying, selling, place prepositions, I'd like, day of the week, weights and measures, describing people, "What do they look like?", adjectives for decsribing people, imperatives, "How much/many..", "Have got some /any /much /many...","I want...", seasons, climate, weather, Modal can, "Would like...?", Numbers over 100, months, Simple Past Tense with regular/irregular verbs, Simple Past Tense with negatives, YES/NO questions, countries, languages, continents, dates, going to future

 4472004 - MAT122 -  MATEMATİK II
Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler
Limit ve Süreklilik
Türev ve Uygulamaları
İntegral ve Uygulamaları
Diferansiyel Denklemler
İstatistik

Dizi ve seri kavramları, limit ve süreklilik, türev, integral, matris ve determinantlar, lineer denklem sistemleri.

geri dön

 4472005 -  BP148 - VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA
Kullanıcı Tanımlı Tipler
Dosyalar
İşaretçiler
Özyineleme
Sıralama,Arama
Kütüphaneler
Kesmeler
Port kullanımı

Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tiplerini tanımlayabilme, sıralı ya da doğrudan erişimli dosyaları oluşturabilme ve kullanabilme, işaretçi tip değişkenleri kavrayıp tanımlayabilme, kendi kendini çağıran program parçaları oluşturabilme, sıralama ve aralama yöntemlerini kavrayabilme, programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak kütüphaneler oluşturabilme ve mevcut kütüphaneleri inceleyebilme, programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme.

geri dön

 4472007 - BP144 - BİLGİSAYAR DONANIMI
Bilgisayar mimarisi ve işleyişi
Sistem Ünitesi ve birimleri
Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler
Bilgisayar sistemlerinin montajı, bakım-onarımı ve arızaları

Bilgisayar mimarisi ve işleyişi, sistem ünitesi ve birimleri, giriş-çıkış birimleri ve arabirimler, bilgisayar sistemlerinin montajı, bakım onarımı ve arızaları.

geri dön

 4472008 - BP152 - GRAFİK VE ANİMASYON
Resim Dosyaları
Resim Hazırlama ve Düzenleme
Animasyon Hazırlama ve Düzenleme

Resim dosyaları, resim hazılama ve düzenleme, animasyon hazırlama ve düzenleme

geri dön

 4472009 - BP154 -  VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I
Yapısal sorgulama diline giriş
Basit SQL cümleleri
Veri Tanımlama Dili

Yapısal sorgulama diline giriş, Basit SQL cümleleri, veri tanımlama dili

geri dön

 4473001- BP201 - GÖRSEL PROGRAMLAMA I
Kurulum. Programlama ortamı.
Temel bileşenler ve tasarım aşaması.
Bileşen özellikleri ve olaylar
Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler.
Nesne Yönelimli Programlama

Görsel programlama diline giriş, veri tipleri ve operatörler, kontrol deyimleri, döngüler, alt programlar, diziler, kontrol nesneleri ve özellikleri, olaylar ve metodlar, dosyalar

geri dön

 4473002 - BP203 -  İNTERNET PROGRAMCILIĞI I
Temel İnternet Kavramları
Web Tasarımına Giriş
HTML Script kullanımı
Tasarım ve Planlama
HTML Editörleri

Temel internet kavramları, web tasarımına giriş, HTML,Script kullanımı, tasarım ve planlama, HTML editörleri.

geri dön

 4473007 - BP245 -  İŞLETİM SİSTEMLERİ
Dosya ve dizin işlemleri
Yönetim Sistemi
Internet Araçları Kurulum ve Ayarlar

Çok kullanıcılı işletim sistemini tanıma, kullanma ve yönetme, dosya dizim işlemleri, yönetim sistemi, internet araçları, kurulum ve ayarlar.

geri dön

4473008 -  BP 257 -  MİKRO BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Mikroişlemcilerin genel yapısının ve işleyişi
Mikroişlemci giriş/çıkış birimleri ve işleyişi
Adresleme yapısı ve kullanımı
Assembler programlama

Temel mikroişlemci yapısı ve çalışması, I8080, I8085, I8086, I80286, I80386, I80486, I80586, pentium mikroişlemci yapısı, pentium pro mikroişlemci yapısı, pentium MMX mikroişlemci yapısı, pentium II, Celeron, Xeon mikroişlmeci yapısı, pentium III ve pentium IV mikroişlmeci yapısı.

geri dön

4473009 - BP255 -  VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II
SQL  Programlama
Arayüz(form)  Hazırlama
Rapor Hazırlama

SQL programlama, arayüz (form) hazırlama, rapor hazırlama.

geri dön

4473013 - BP259 - SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I

Ön çalışma ve konu Seçimi
Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti
Çıktıları planlama, derleyip düzenleme
Laboratuvar çalışmaları
Sunu ve değerlendirme
Proje çalışması

geri dön

4473010 - BP261 -  İLERİ PROGRAMLAMA I
Temel Kavramlar
Yapısal deyimler ve komutlar
Döngü,dallanma ve dizi yapıları
Standart ve kullanıcının hazırladığı fonksiyonlar

İleri seviye programlama uygulamaları.

geri dön

4473011 - BP263 -  BİLGİSAYARLI KONTROL I
Endüstriyel Bilgisayarlar
Bilgisayarlar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları
Sinyal İşleme ve Ölçme Modülleri
Endüstriyel Haberleşme
PC Tabanlı haberleşme kontrolü
Uzaktan Data Ölçme ve Kontrol Modülleri
Dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri

Endüstriyel bilgisayarlar, bilgisayar için hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı haberleşme kontrolleri, uzaktan veri ölçme ve kontrol modülleri, dağınık veri ölçme ve kontrol sistemleri

geri dön

4473012- BP265 - BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I

Bilgisayar uygulamaları

geri dön

4474001- BP202 - GÖRSEL PROGRAMLAMA II
Bileşenlerin ileri düzey kullanımı
Veritabanı uygulamaları
İnternet uygulamaları

Nesneye yönelik (Object- Oriented) programlama, Active X, veri tabanı yönetimi, internet programlama, veri yapıları.

geri dön

4474002 - BP204 - İNTERNET PROGRAMCILIĞI II
Dinamik Web sayfaları ve CGI Dilleri
Sunucu ayarları
HTML Form taglari ve scriptleri
CGI dili kullanımı
Veritabanı kullanımı
Web Sitesi ve CGI Güvenliği

Dinamik web sayfaları ve CGI dilleri, sunucu ayarları, HTML form tagları ve scriptleri, CGI dil kullanımı, veri tabanı kullanımı, web sitesi ve güvenlik.

geri dön

4474007- KGS 202 -  KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI
Standardizasyon
Kalite Ve Kalite Kavramları
Kalite Güvence
Mesleki Standardlar

Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar.

geri dön

4474008 -  İY202 -  İŞLETME YÖNETİMİ
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri
İşletmelerin Sınıflandırılması
İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi
İşletme Fonksiyonları
Organizasyonların İşleyişi

İşletme ve yönetimin temel kavramları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışması, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi.

geri dön

 4474009- BP256 - SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II
Ön çalışma ve konu Seçimi
Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti
Çıktıları planlama, derleyip düzenleme
Laboratuvar çalışmaları
Sunu ve değerlendirme
Proje çalışması

 

 4474010 - BP258 -  BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ
Bilgisayar ağlarına giriş
Bilgisayar ağlarında kullanılan kablolar
Ağ donanım elemanları
Ağ protokolleri

Bilgisayar ağlarına giriş, bilgisayar ağlarını kullanma, kablolar, ağ donanım elemanları, ağ protokolleri.

geri dön

4474011 - BP260 - İLERİ PROGRAMLAMA II
İşaretciler ve adres aritmetiği
Grafikler
Dosyalar
Port Kullanımı

İleri seviye programlama uygulamaları.

geri dön

4474012 - BP262 -  BİLGİSAYARLI KONTROL II
Endüstriyel Bilgisayarlar Bilgisayarlar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları
Sinyal İşleme ve Ölçme Modülleri
Endüstriyel Haberleşme
PC Tabanlı haberleşme kontrolü
Uzaktan Data Ölçme ve Kontrol Modülleri
Dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri

Bilgisayar ile hızlı data ölçme ve kontrol uygulamaları, sinyal işleme ve ölçme uygulamaları, PC tabanlı haberleşme uygulamaları, uzaktan veri ölçme ve kontrol uygulamaları, dağınık veri ölçme ve kontrol uygulamaları.

geri dön

4474013- BP264 -  BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II

Bilgisayar uygulamaları

geri dön

 


Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak